Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на курса е да обогати познанията на студентите в областта на традициите, обичаите, нравите на Индия, които са важен елемент от нейната богата и самобитна култура, създадена от древни времена и развиваща се до днес. Курсът се стреми да представи Индия в непозната за студентите светлина, чрез интересни теми и гледни точки, включително от собствено индийската традиция. Тази многоцветна страна е обвханата в курса в своеобразна рамка, което помага на студентите да свържат познанията си за Индия с реалността и светоусещането на народа ѝ. Традициите и обичаите са отразени в индийската литература и тяхното изучаване е от голяма важност не само за хората, интересуващи се от Индия, а и за тези, които проявяват интерес към Изтока. Темите в рамките на курса ще бъдат представени не само чрез лекции, но и с визуални и аудио материали (филми, снимки, музика, предмети от бита и фолклора, облекла).

 

Преподавател:

  • Д-р Мона Каушик, изследовател

Родена в Индия, но пребивава постоянно в България от повече от 20 години. Завършва висшето си образование, както и магистратура и докторат по хиндиезична литература в Индия. През 1989 г. и 2001 г. специализира български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва като хоноруван преподавател в Софийския университет от 1991 г., а от 2005 г. и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Освен часове по хинди в специалност "Индология" води и избираемите дисциплини "Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави", "Аюрведичното наследство на Индия", "Нари шакти: забележителни индийски жени" и "Индийската диаспора и нейната литература", и преподава и в други специалности на СУ свързани с различни аспекти на съвременната индийска културна традиция дисциплини.