Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Индийската диаспора и нейната литература

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Индийската диаспора днес наброява многомилионна общност, живееща извън историческата си родина и населяваща обширни географски райони по целия свят, в които привнася не само нов етнически елемент, но и нови езикови и културни щрихи. Чрез литературата, която създават такива големи и малки индийски общности по света, хинди се утвърждава и в международен план. Но с глобализацията настъпват трансформации и в хинди. Изучаването на индийската диаспорна литература способства за по-пълноценно усвояване на езика хинди и разбиране на ролята му в индийската култура. Във все повече университети в Индия в обучението по хинди се включва и емигрантската литература, която се явява своеобразен мост между езика и културата. Използването на английски думи в емигрантската литература е по-осезаемо. Чрез нея студентите ще се запознаят и с "Hinglish" - използванят, наситен с английски думи популярен език хинди. Индийската диаспорна литература е начин да се опознае Индия съвместно с различни държави, където се хвърля поглед и върху трансформацията на езика. В този курс студентите ще се запознаят с по-известните писатели, който издават своите произведения на английски език и са част от английската диаспора.

 

Преподавател:

  • Д-р Мона Каушик, изследовател

Родена в Индия, но пребивава постоянно в България от повече от 20 години. Завършва висшето си образование, както и магистратура и докторат по хиндиезична литература в Индия. През 1989 г. и 2001 г. специализира български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва като хоноруван преподавател в Софийския университет от 1991 г., а от 2005 г. и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Освен часове по хинди в специалност "Индология" води и избираемите дисциплини "Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави", "Аюрведичното наследство на Индия", "Нари шакти: забележителни индийски жени" и "Индийската диаспора и нейната литература", и преподава и в други специалности на СУ свързани с различни аспекти на съвременната индийска културна традиция дисциплини.