Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Хинди, общественозначима проблематика

   

хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Настоящият семинар е предвиден за студенти по индология с ниво на владеене на хинди, отговарящо на успешно завършена задължителната дисциплина "Хинди, VІ част", и цели да разшири уменията на студентите да използват езика хинди в реален контекст. Курсът включва теми, свързани със социални и културни процеси от индийския и останалия съвременен свят и се стреми да стимулира критичното мислене на студентите към разглежданата проблематика. С темите в рамките на дисциплината те се запознават чрез статии, есета, аудио и видео материали от печатното и виртуално медийно и блогово пространство на хинди. Студентите работят едновременно върху различни устни и писмени задачи, въз основа на материали, индивидуализирано зададени от преподавателя или избрани от самите тях. Този подход позволява да се проявят техните заложби, интереси и предпочитания, с цел да се задълбочат социалната им интелигентност, мислене и инициатива за социална справедливост - качествата на локално и глобално отговорния млад човек на 21-ви век. Курсът има за цел да ангажира студентите в дискусии на хинди, в които те да се научат как да откриват различия и прилики в гледната точка, да проследяват връзката между идентичност и околна среда, да обясняват последиците и коментират достъпа до образование, ресурси и технологии, и т.н. Курсът завършва с проект, избран и формулиран от студентите, който цели да им даде възможност да се задълбочат и да демонстрират техните знания и умения на хинди.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Габриела Николаева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторска степен по лингвистика на Южна Азия в университета на Минесота, САЩ, с дисертация на тема Decoding Gender in the Language of the Rig Veda. Понастоящем е професор в Нюйоркския университет, в Ню Йорк, САЩ, където преподава хинди, урду и индийска литература. През 2017 г. е удостоена с една от най-престижните държавни награди на Индия - "Хинди севи саман", отличие за принос в обучението и популяризирането на хинди, връчвано от президента на Република Индия. Изследователските ѝ интереси са в областта на джендър проблематиката, средновековната индийска поетика, индоарийското езикознание, чуждоезиковото обучение. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Хинди, общественозначима проблематика" и "Женски образи в индийската литература, I и II част".