Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Гурбани – въведение в свещените текстове и езика на сикхите

   

хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Целта на тази учебна дисциплина е да запознае студентите с езика на сикхските свещени текстове ("Ади грантх" - свещеното писание на сикхите, "Джанам сакхи" и "Гурбила" - жития на сикхските гуру) чрез самите текстове. Курсът може да се смята като естествено допълнение/продължение към избираемата дисциплина "Въведение в сикхизма". В рамките на курса се третират също състоянието на ранната и средната фаза на новоиндоарийските езици (каквито са изучаваните в ЦИЕК хинди, урду, панджаби) и допринася за разбирането от студентите на средновековната индийска литература. Желателно е студентите да са предварително запознати със средновековната история на Индия, както и със средновековната индийска литература, както и да имат представа от поне един индийски език (хинди и/или урду и/или санскрит). След завършване на курса студентите ще могат да се ориентират в свещената литература на сикхите, ще могат да четат с помощта на допълнителна справочна литература оригинални поетични текстове от "Ади грантх" и прозаични текстове с агиографски характер, ще могат да съпоставят изучаваните текстове със сродни в средновековната индийска литература.

 

Преподавател:

  • Д-р Александър Елизарьев

Завършва индология в Московския държавен университет. В Патиалския университет в Панджаб, Индия, изучава панджабски език. Защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски" на тема "Темпорално-цикличен жанр в Ади грантх". В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Въведение в сикхизма", "Гурбани - въведение в свещените текстове и езика на сикхите", "Уводен курс по панджаби" и "Диалектология".