Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Естетика на традиционните индийски сценични изкуства

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Настоящият курс има за цел да представи естетическите особености на традиционните индийски сценични изкуства. Конкретно ще бъдат разгледани сценичната драма на санскрит, театърът кутияттам, танцовата драма катхакали, индийският класически танц, кукленият театър катхпутли от щат Раджастхан и индийското популярно кино, с оглед на тяхната специфика като сценични изкуства, и средства за експресия. Учебният материал също така запознава студентите с актуалното състояние на форматите към момента, повлияно и обусловено от процесите на глобализация. Под формата на уъркшоп на тема "Текст-жест-движение-послание-емоция" студентите ще имат възможност да се запознаят практически с концепциите на източния тип представление и да експериментират с неговите средства за експресия въз основа на изучени жестове и движения, или като сами разработят такива.

 

Преподавател:

  • Д-р Румяна Дамянова

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет и доктор по индийска литература. Темата на дисертационния ѝ труд е: "Абхиная като инструмент за кодифициране на сценичната екстериоризация на раса" (въз основа на превод от санскрит на трактата Абхинаядарпана на Нандикешвара). Научни публикации: "Абхиная: в пресечната точка между традиция и актуалност", "Концепцията абхиная съгласно Абхинаядарпана и релевантните текстове в Натяшастра: общото и различното", "Symbolism and Codification in the Dance Theater Traditions of India and China", "Sattvikabhinaya: The Most Hidden Mode of Expression in Traditional Indian Theater and Dance Drama" и др. Автор е и на презентации и други текстове по теми, свързани с кукления театър в Раджастхан, абхиная в драмата на санскрит, индийския класически танц, популярното кино на хинди и др.