Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Будистко изкуство

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на избираемата дисциплина "Будистко изкуство" е да запознае студентите с основните аспекти от историята и теорията на сакралната будистка художествена традиция, проследявайки отделните етапи от развитието и оформянето ѝ като система през вековете и същевременно правейки преглед на характеристиките на будисткия иконографски канон. Програмата включва и представянето на отделните принципи и етапи от процеса на създаването на будистката "икона", преглед и анализ на по-важните символи и образи и поставя специален акцент върху връзката между изображение и текст в будистката иконографска традиция.

 

Преподавател:

  • Д-р Людмила Класанова

Завършва Националаната художествена академия и защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Хоноруван преподавател в катедрите "Класически Изток" и "Кореистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Работила е като уредник в отдела за азиатско изкуство на Националната художествена галерия - Квадрат 500. Понастоящем живее в Норвегия. Докторската ѝ дисертация е на тема "Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет", с научен ръководител проф. дфн Александър Федотов. Изследователските ѝ интереси са в областта на будисткото изкуство, тибетския будизъм, женския образ в будизма и др. Сред основните ѝ публикации е монографията "Женският образ в будизма на Индия и Тибет" (2018).