Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Завърши поредният випуск на съвместната магистърска програма на Софийския университет и Казахския национален университет

   
На 24.06.2021г. студентите от поредния випуск на съвместната магистърската програма на английски език „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на Европейския съюз“ към ФКНФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален университет „ал-Фараби“ защитиха магистърските си тези пред съвместна комисия от двата университета. Защитата се проведе онлайн на платформата Zoom. Дипломантите защитиха успешно магистърските си тези пред българските и казахстанските членове на комисията и получиха отлични оценки за доброто представяне и демонстриране на задълбочени познания върху избраната тематика на дипломните си работи.
al_farabi_29062021_1
al_farabi_29062021_2

Проф. Стойчева, проф. Данова и проф. Стоянов, членове на съвместната комисия, изразиха задоволството си от добрата работа и представяне на своите студенти през целия период на обучение и им пожелаха успешна професионална реализация и развитие.

 

Успешно завършилите магистри получават две дипломи – от Софийския университет и от Казахския национален университет. Това дава възможност на младите специалисти за успешна професионална реализация в областта на културната дипломация и комуникация между Казахстан и ЕС и укрепва престижа и популярността на Софийския университет в азиатското научно-образователно пространство.

al_farabi_29062021_3