Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / XVIII-та научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти

   

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

ДО

НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че Осемнадесетата научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултета по класически и нови филологии ще се проведе на 28 май 2021 г. (петък).

Резюмета на докладите (до 600 знака) се приемат от г-жа Цветанка Дилкова до 29 април 2021 г. на електронен адрес katedra.metodika@abv.bg (моля в заявката да изпишете имената си, академична длъжност, номера на мобилния телефон, електронен адрес и катедрата).

Тъй като се предвижда издаването на сборника да се осъществи до края на 2021 г., е необходимо окончателният вариант на доклада Ви – до 15 стандартни страници с библиографията, приложенията и бележките под линия (общо до 27 000 знака) – да бъде депозиран в разпечатан вид до 15 юни 2021 г. на г-жа Цветанка Дилкова, придружен и от електронно копие на адрес: katedra.metodika@abv.bg

Програмата за конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

 

 

 

 

 

11.03.2021 г. ДЕКАН:/п//проф. д-р М. Данова/