Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Уебинар от поредицата международни научни форуми, организирани от Факултета по класически и нови филологии

   

Узбекистански университети ще представят опита и предизвикателствата при обучение в условията на Ковид-19 пандемията.

  • На 29 май 2021 г. Бухарският държавен университет и други университети от Узбекистан ще представят практики и иновативни подходи при обучението и общуването в електронна среда. Уебинарът е част от поредицата международни научни форуми, организирани от Факултета по класически и нови филологии с участието на Научно–образователния и културен център „ал-Фараби“ и Центъра по източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на проекта „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран“.

 

На 14 май 2021 г. се проведе първият от поредицата уебинари. Форумът бе открит с приветствено слово от проф. д–р Мария Стойчева, Функционален ректор международна дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
IMG-20210514-6
IMG-20210514-3
Деканът на ФКНФ проф. д-р Мадлен Данова представи пред участниците примера на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ в дигитализацията на висшето образование в България.

Заместник-ректорът на Казахския национален университет „ал-Фараби“ проф. дн Алия Масалимова запозна аудиторията с опита на нейните колеги в използването на цифровите технологии в преподаването на социални и хуманитарни дисциплини. Интерес предизвика докладът на заместник-ректор по изследвания и дигитализация от Казахски национален педагогически университет „Абай“ проф. дн Саябек Сахиев „ Висше образование + наука + дигитализация + ...“. Представен бе и атрактивен подход за неинституционално взаимодействие на учените на принципа „Невидим колеж“, използван в практиката Международния център „ал–Фараби ".

Модератори на онлайн семинара бяха Виолета Добичина, Директор на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“ и д–р Баян Сапаргалиева от Казахски национален педагогически университет „Абай“.
congress1
IMG-20210515-1
Госпожа Добичина споделя, че докладите са предизвикали силен интерес у участниците и са се превърнали в основа за критическо преосмисляне, анализ и обмяна на опит в дигитализацията на висшето образование в България и в Казахстан в условията на пандемия през последната година и половина. Споделените идеи и конкретни практики предлагат нови перспективи за развитие на сътрудничеството в създаване на съвместни програми и изследователски проекти.
По време на семинара бяха показани филми за културата, историята и бита на България и Казахстан, което даде възможност на участниците да се запознаят по-отблизо с културните и социални условия на живот в страните, което е важна част от мисията на Центъра за източни езици и култури на Софийския университет.

Международният уебинар беше посетен от над 60 участници – преподаватели, студенти, докторанти, и специално поканени гости от Софийския университет и от университети в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

Участниците отчитат полезността на форума със създадената възможност за стартиране на информационна и дискусионна платформа за споделяне на научни, теоретични и приложни аспекти на дигитализацията във висшето образование. Участниците и гостите се обединиха около мнението, че подобни срещи по такива актуални въпроси между европейските университети и университетите в Централна Азия са много полезни, от взаимен интерес и подчертаха необходимостта от тяхното продължение.

  • Следващият уебинар ще се проведе на 29 май 2021г. от 11.00 ч. с участието на Бухарския държавен университет и други университети от Узбекистан.
  • Meeting ID: 873 6624 3682 , Passcode: 904694

Организаторите канят преподаватели, докторанти, студенти от Софийския университет, от други университети в България, в Централна Азия и Иран и всички специалисти, на които е интересна тематиката на уебинара, да се включат активно в дискусиите.

 

Програма на уебинара с Узбекистан