Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Трета покана за конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел преподаване по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни държави, за 2022/2023 година

   

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен на преподаватели и служители по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2022/2023 г. ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели.

Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Остатъчната квота за мобилности на ФКНФ, след провеждането на първия и втория конкурс за селекция, е 6 мобилности с цел преподаване.

 

  • Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г., като продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни.
  • Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .
  • Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .
  • Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 20.03.2023 г.