Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Специалност „Класическа филология“ – бакалаври 2020

   

КАТЕДРА ПО КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

ГРАФИК

на изпитите за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Януарска изпитна сесия 20.01.2020 г. – 14.02.2020 г.

Специалност „Класическа филология“ – бакалаври

 

 

I курс

 

 

Наименование на учебната дисциплина

 

Дата на изпита

 

Час на изпита

 

Кабинет №

 

Преподавател

 

Увод в класическата филология (зад.)

 

28.01.2020 г.

 

11.00 ч.

 

176 ауд.

 

Проф. д-р Виолета Герджикова

 

Увод в латинското езикознание (зад.)

 

07.02.2020 г.

 

12.00 ч.

 

187 ауд.

 

Проф. дфн Анастас Герджиков

 

История на Стария свят (зад.)

 

03.02.2020 г.

 

14.00 ч.

 

187 ауд.

 

Гл. ас. д-р Юлий Емилов

 

Увод в общото езикознание

 

(изб.)

 

13.02.2020 г.

 

10.30 ч.

 

134 каб.

 

Доц. д-р Албена Мирчева (Факултет по славянски филологии)

 

 

 

История на средновековния латински Запад (изб.)

 

 

 

10.02.2020 г.

 

12.00 ч.

 

39 каб. (Исторически ф-т, Южно крило, 2 етаж)

 

Проф. д-р Александър Николов

 

Антични философски школи (изб.)

 

10.02.2020 г.

 

15.00 ч.

 

6 ауд. (Богословски ф-т)

 

Проф. д-р Иван Христов (Богословски ф-т)

 

Увод в класическата археология (изб.)

 

 

 

26.01.2020 г.

 

14.00 ч.

 

31 каб.

 

Проф. д-р Костадин Рабаджиев (Исторически факултет)

 

Текстология, тексткритика и едиционна техника (изб.)

 

21.01.2020 г.

 

14.00 ч.

 

175 каб.

 

Проф. д.ф.н. Петя Янева

 

II курс

 

 

Наименование на учебната дисциплина

 

Дата на изпита

 

Час на изпита

 

Кабинет №

 

Преподавател

 

Старогръцка култура – II част (зад.)

 

30.01.2020 г.

 

13.00 ч.

 

187 ауд.

 

Проф. д-р Виолета Герджикова

 

Синтаксис на латинския език и анализ на текст (зад.)

 

 

 

 

 

187 ауд.

 

Проф. дфн Анастас Герджиков

 

Морфология на старогръцкия език и анализ на текст – I част (зад.)

 

21.01.2020 г.

 

10.00 ч.

 

188 каб.

 

Проф. дфн Мирена Славова

 

Старогръцката литература през епохата на архаиката (изб.)

 

24.01.2020 г.

 

9.00 ч.

 

175 каб.

 

Доц. д-р Невена Панова

 

Класически езици и езикът на философията (изб.)

 

24.01.2020 г.

 

9.00 ч.

 

175 каб.

 

Доц. д-р Невена Панова

 

Психология (изб.)

 

23.01.2020 г.

 

10.00-12.00 ч.

 

21 ауд.

 

Проф. дпсн Соня Карабельова (Философски факултет)

 

Гръцка епиграфика (изб.)

 

05.02.2020 г.

 

13.00 ч.

 

Национален Археологически музей, гр. София

 

Ас. Николай Шаранков

 

Текстология, тексткритика и едиционна техника (изб.)

 

21.01.2020 г.

 

14.00 ч.

 

175 каб.

 

Проф. д.ф.н. Петя Янева

 

III курс

 

 

Наименование на учебната дисциплина

 

Дата на изпита

 

Час на изпита

 

Кабинет №

 

Преподавател

 

 

 

Латински език и автори – II част

 

 

 

20.01.2020 г.

 

11.00 ч.

 

184 ауд.

 

 

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

Старогръцка литература – II част

 

17.02.2020 г.

 

12.00 ч.

 

187 ауд.

 

Доц. д-р Николай Гочев, Доц. д-р Невена Панова

 

Римска култура – II част

 

07.02.2020 г.

 

13.00 ч.

 

176 ауд.

 

Проф. д-р Виолета Герджикова

 

Римска литература – I част

 

07.02.2020 г.

 

14.00 ч.?

 

189 каб.

 

Доц. д-р Елия Маринова

 

Синтаксис на старогръцкия език и анализ на текст

 

24.01.2020 г.

 

11.00 ч.

 

188 каб.

 

Проф. дфн Петя Янева

 

Текстология, тексткритика и едиционна техника (изб.)

 

21.01.2020 г.

 

14.00 ч.

 

175 каб.

 

Проф. д.ф.н. Петя Янева

 

Психология (изб.)

 

23.01.2020 г.

 

10.00-12.00 ч.

 

21 ауд.

 

Проф. дпсн Соня Карабельова (Философски факултет)

 

Увод в класическата археология (изб.)

 

 

 

26.01.2020 г.

 

14.00 ч.

 

31 каб.

 

Проф. д-р Костадин Рабаджиев (Исторически факултет)

 

Гръцка епиграфика (изб.)

 

05.02.2020 г.

 

13.00 ч.

 

Национален Археологически музей, гр. София

 

Ас. Николай Шаранков

 

Класическите езици в медицинската терминология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV курс

 

 

Наименование на учебната дисциплина

 

Дата на изпита

 

Час на изпита

 

Кабинет №

 

Преподавател

 

Преводът: диалог между теория и практика

 

31.01.2020 г.

 

12.00 ч.

 

5 ФК

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

Гръцка епиграфика (изб.)

 

05.02.2020 г.

 

13.00 ч.

 

Национален Археологически музей, гр. София

 

Ас. Николай Шаранков

 

Методика на ЧЕО, Хоспитиране,

 

Текуща педагогическа практика

 

 

 

 

 

НГДЕК

 

Ас. Глория Бакърджиева