Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Създаване на клуб на възпитаниците на ФКНФ (Алумни клуб)

   

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР за 2021/2022 г.

  • ПРИСЪСТВЕНО В ОНЛАЙН СРЕДА ще започне летният семестър на учебната 2021/2022г. за всички специалности от факултета - решение на Деканския съвет на ФКНФ.

При промяна на обстановката оставаме в готовност да се завърнем към нормално присъствено обучение.

 

 

 

 

Разписание за провеждане на часовете - ЛЕТЕН семестър

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019...

На 24 февруари организираме виртуално кариерно събитие за хора, владеещи чужди езици *Career Show Languages. На събитието ще присъстват водещи работодатели от България и Европа, които активно търсят нови служители с чужди езици.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на ФКНФ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФКНФ,

 

Ръководството на факултета стартира кампания за създаване на клуб на възпитаниците на факултета (Алумни клуб ФКНФ):

  • Той ще продължава връзката на завършилите студенти с факултета и университета.
  • Негови членове могат да бъдат бивши студенти на ФКНФ, както и професионално-академично обвързани с него.

Основните цели на "Алумни клуб ФКНФ" са:

- да завърждава и подобрява имиджа на факултета и университета;

- да спомага за ефективна връзка с бизнеса;

- да внася яснота по реализацията на завършилите на пазара на труда;

- да подпомага дейността и развитието на ФКНФ.

Клубът ще реализира своята дейност в полза и подкрепа на развитието на факултета - споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати, възможности за реализация на партньорства, съвместни проекти, инициативи и др.

Каним Ви, като наш възпитаник да се регистрирате в "Алумни клуб ФКНФ".

 

За да станете член на "Алумни клуб ФКНФ" е необходимо да попълните анкетната карта, която може да изтеглите от тук и да ни я изпратите .

Регистрацията Ви е важна и за рейтинга на СУ „Св. Кл. Охридски“ в международните рейтингови класации, към които подаваме данни.

Благодарим Ви !