Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ КЪМ ФКНФ -МАРТ 2023

   

 

Преподавател

 

ден, час, зала

 

Лекция

 

 

Проф. д-р Йовка Тишева

 

30 март 2023 г. (четвъртък) от

17.00 ч. в 147 аудитория

 

„Академично писане“

 

Доц. д-р Александра Багашева

 

През м. април 2023 г.

 

„Езикови данни и лингвистични модели“

 

Проф. д-р Мадлен Данова и доц. д-р Сашка Багашева

 

През месец април 2023 г.

 

Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието

 

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

 

През месец април 2023 г.

 

„Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини“

 

Майкъл Байрам

 

Курсът ще се провежда онлайн от м. април 2023 г.

 

Becoming a researcher