Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Процедура, за студенти в СУСИ4, при сгрешена или липсваща оценка

   

Процедура, която студентът трябва да осъществи, когато установи, че в СУСИ-4 има сгрешена или липсваща оценка:

 

  1. Направете качествено ксерокопие на следните страници от студентската книжка: Заглавната (вътрешна) страница, където са отразени името и факултетния номер. Върху копието напишете е-мейл за връзка;
  2. Всяка от страниците, където присъстват липсващи или сгрешени оценки. Ясно да се вижда заглавния ред на страницата, където е посочено името на студента, факултетния номер и семестъра;
  3. Отбележете ясно (например със стрелка пред реда) липсващата/сгрешена оценка и отбележете „липсва” или „сгрешена”. Ако е необходимо, на празното място в страницата, посочете допълнителна поясняваща информация.
  4. Всички страници прикрепете с телбод в горния ляв ъгъл;
  5. Ксерокопията заедно със студентската книжка предайте в отдел „Студенти”, където се проверява съответствието и качеството на копията.
    Студентската книжка се връща веднага след проверката.

 

Вход в СУСИ ... ТУК !

 

Отстраняването на пропуските може да отнеме и повече време, тъй като от информацията се съставят индивидуални протоколи, които трябва да се подпишат от съответния преподавател. В някои случаи може да се наложи да поискаме допълнителна информация.

 

Посещенията в отдел „Студенти”, се осъществяват в приемното време за студенти!