Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Поправителна сесия Испанска филология 2019г.

   

СУ «Св. Климент Охридски», ФКНФ,

 

Катедра «Испанистика и португалистика»,

 

специалност Испанска филология,

 

Септемврийска сесия - уч. 2018-2019,

 

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.

 

 

 

Курс

 

Учебна дисциплина

 

Преподавател

 

Дата, Час

 

Кабинет, аудитория

 

I курс

 

Практическа граматика, част 1, зад.

 

Превод и лексика, част 1, зад.

 

Писмено и устно изразяване, част 1, зад.

 

 

 

Испански език – практически курс, част 1

 

 

 

Практическа граматика, част 2, зад.

 

Превод и лексика, част 2, зад.

 

 

 

Писмено и устно изразяване, част 2, зад.

 

 

 

Испански език – практически курс, част 2, писмен

 

Испански език – практически курс, част 2, устен

 

гл. ас. д-р Б. Кючукова,

 

проф. д-р П. Моллов, А. И Диас

 

19.08., 09.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08., 16.30 ч.

 

 

 

 

 

19.08., 11.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

21.08., 09.00 ч.

 

 

 

 

 

21.08., 09.00 ч.

 

 

 

21.08., 14.00 ч.

 

 

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБ

 

 

 

 

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

ИЕЦ

 

 

 

 

 

ИБ

 

 

 

ИЕЦ

 

 

 

I курс

 

Цивилизация на Испания и Латинска Америка ХV – ХХI в. – зад.

 

проф. д-р Л. Илиева

 

04.09., 09.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Цивилизация на Испания – Античност и Средновековие

 

проф. д-р Л. Илиева

 

04.09., 09.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Морфология на номиналната система /зад.

 

проф. дфн Е. Вучева

 

02.09, 10.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Фонетика и фонология на испанския език /зад.

 

гл. ас. д-р М. Маринкова

 

28.08, 10.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Лексикология /зад.

 

гл. ас. д-р Б. Кючукова

 

21.08., 09.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Фразеология / зад.

 

гл. ас. д-р Б. Кючукова

 

21.08., 09.00 ч.

 

ИБ

 

I курс

 

Предколумбови култури, /зад.

 

гл. ас. д-р К. Тасев

 

29.08, 10:00 ч.

 

ИЕЦ

 

I курс

 

Увод в литературната теория /зад.

 

проф. д-р А. Личева

 

24.08, 09.00 ч.

 

155 каб.

 

I курс

 

Увод в общото и романско езикознание /зад.

 

доц. д-р Б. Михайлова

 

22.08., 10.00 ч.

 

134

 

I курс

 

Испанска литература

 

XІ – XV в. – зад.

 

проф. д-р П. Моллов

 

23.08., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

I курс

 

Езикова култура /изб.

 

проф. д-р М. Джонова

 

05.09., 10.00 ч.

 

186

 

I курс

 

Култ. история, изкуства и худ. интерпретация на текстове/ изб.

 

хон. ас. д-р изк. Р. Гелева

 

03.09.12.00 ч.

 

3 бл., 224

 

I курс

 

Западноевропейска литература

 

доц. д-р К. Михайлов

 

02.09., 14.00 ч.

 

152

 

II курс

 

Практическа граматика, част 3, зад.

 

Превод и лексика, част 3, зад.

 

Писмено и устно изразяване, част 3/ зад.

 

 

 

Испански език – практически курс, част 3

 

 

 

Практическа граматика, част 4, зад.,

 

Превод и лексика, част 4, зад.

 

 

 

Писмено и устно изразяване, част 4/ зад.

 

Испански език – практически курс, част 4, писмен

 

Испански език – практически курс, част 4, устен

 

доц. д-р А. Миткова,

 

гл. ас. д-р Н. Кръстев, А. И. Диас

 

19.08., 14.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08., 14.00 ч.

 

 

 

 

 

19.08., 16.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

19.08., 09.00

 

 

 

19.08., 09.00 ч.

 

 

 

19.08., 14.00 ч.

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБ

 

 

 

 

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

ИЕЦ

 

 

 

ИБ

 

 

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Морфология на вербалната система

 

/зад.

 

проф. дфн Е. Вучева и гл. ас. д-р Н. Кръстев

 

02.09, 10.00 ч.

 

ИБ

 

II курс

 

Синтаксис на простото изречение /зад.

 

проф. д-р М. Попова

 

04.09, 09.00 ч.

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Увод в общата теория и практика на превода

 

/зад.

 

проф. д-р Л. Илиева

 

 

 

04.09., 09.00 ч.

 

ИБ

 

II курс

 

Влиянието на фактора “пол” в процеса на комуникация /изб.

 

доц. д-р А. Миткова

 

19.08., 11.00 ч.

 

ИБ

 

II курс

 

Социолингвистика на испанския език /зад.

 

доц. д-р А. Миткова

 

19.08., 10.00 ч.

 

ИБ

 

II курс

 

ПК Преводач: Езикова вариативност и превод/ изб.

 

доц. д-р А. Миткова

 

19.08., 10.30 ч.

 

ИБ

 

ІІ курс

 

ПК Учител: Педагогика /изб.

 

 

 

доц. д-р Т. Манасиева

 

19.08 , 13.00 ч.

 

45 ауд.

 

ІІ курс

 

Култура и изкуство на испаноезичните страни/ изб.

 

хон. ас. д-р изк. Р. Гелева

 

03.09., 12.00 ч.

 

186

 

II курс

 

Испанска литература

 

XVI – XVII в. /зад.

 

доц. д-р П. Моллов

 

 

 

23.08., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Испанска литература ХVІІІ-ХІХ/зад.

 

доц. д-р Т. Пантева

 

03.09., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Литература и спектакъл /изб.

 

доц. д-р Т. Пантева

 

03.09., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Език и култура на баските/изб.

 

хон. ас. М. Пачкова

 

04.09, 14.00 ч.

 

135A

 

II курс

 

ПК Преводач: Лексикология, фразеология и превод/ изб.

 

гл. ас. д-р Б. Кючукова

 

21.08, 14.00 ч.

 

ИЕЦ

 

II курс

 

Съвременни прочити на испаноезичната култура, 1 част /изб.

 

гл. ас. д-р Ана Исабел Диас

 

20.08., 9.00 ч.

 

135А

 

III курс

 

Испански език – практически курс, част 5 /зад.

 

Испански език – практически курс, част 6 /зад.

 

гл. ас. д-р К. Тасев, гл. ас. д-р М. Маринкова

 

Писмен:

 

30.08., 13.00 ч. Писмен:

 

30.08., 09.00 ч. Устен:

 

31.08., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

Стилистика /зад.

 

проф. дфн Е. Вучева

 

02.09, 10.00 ч.

 

ИБ

 

III курс

 

Испаноамериканска литература ХVІ –ХVІІІ в. / зад.

 

ас. Л. Табакова

 

27.08., 10.00 ч.

 

 

 

ИБ

 

III курс

 

Испанска литература ХХ в. /зад.

 

доц. д-р Т. Пантева

 

03.09., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

Съвременна испанска проза/изб.

 

доц. д-р Т. Пантева

 

03.09., 10.00ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

Историческа фонетика /зад.

 

гл. ас. д-р М. Маринкова

 

28.08, 12.00 ч.

 

ИБ

 

III курс

 

ПК Преводач: Превод на политически и икономически текстове / изб.

 

проф. д-р П. Моллов

 

23.08,. 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

ПК Преводач: Превод на технически текстове / изб.

 

гл. ас. д-р Н. Кръстев

 

19.08, 14.00 ч.

 

ИБ

 

III курс

 

Прагматика

 

проф. д-р М. Попова

 

04.09, 11.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

Прагматика на анекдота /изб.

 

проф. д-р М. Попова

 

04.09, 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

Синтаксис на сложното изречение

 

проф. д-р М. Попова

 

04.09, 12.00 ч.

 

ИЕЦ

 

III курс

 

ПК Преводач: Лингвистиката в помощ на превода / зад.

 

проф. дфн Е.Вучева

 

02.09, 10.00 ч.

 

ИБ

 

III курс

 

ПК Преводач: Превод на научни и публицистични текстове/ зад.

 

доц. д-р Т. Пантева

 

03.09., 10.00 ч.

 

ИЕЦ

 

ІІІ курс

 

ПК Учител: Психология /изб.

 

проф. дпсн С. Карабельова

 

30.08, 13.30 ч.

 

21 ауд.

 

IV курс

 

Испански език – практически курс – част 7/ зад.

 

Испански език – практически курс – част 8/ зад.

 

гл. ас. д-р К. Тасев,

 

доц. д-р Т. Пантева

 

Писмен

 

03.09., 13:00 ч.

 

Писмен

 

03.09., 10:00 ч.

 

Устен

 

03.09., 15:00 ч.

 

ИЕЦ

 

IV курс

 

Испаноамериканска литература ХIХ в. - зад.

 

ас. д-р Л. Табакова

 

27.08., 12.00 ч.

 

ИБ

 

IV курс

 

Испаноамериканска литература ХХ в. до наши дни/ зад.

 

ас. д-р Л. Табакова

 

27.08., 10.00 ч.

 

ИБ

 

IV курс

 

Исторически морфосинтаксис

 

/зад.

 

гл. ас. д-р Б. Кючукова

 

21.08., 10.00 ч.

 

 

 

ИБ

 

IV курс

 

ПК Преводач: Редактиране и коригиране на преведен текст/ зад.

 

гл. ас. д-р К. Тасев

 

29.08., 13.00 ч.

 

ИЕЦ

 

IV курс

 

ПК Преводач: Превод на документи / изб.

 

гл. ас. д-р М. Маринкова

 

28.08, 14.00 ч.

 

ИБ

 

IV курс

 

ПК Преводач: Превод на художествени текстове от испански на български език/зад.

 

проф. д-р Л. Илиева

 

04.09., 09.00 ч.

 

ИБ

 

IVкурс

 

ПК Преводач: Превод на медицински текстове / изб.

 

гл. ас. д-р Н. Кръстев

 

19.08, 12.00 ч.

 

ИБ

 

IV курс

 

ПК Преводач: Превод на художествени текстове от български на испански език/зад.

 

ас. д-р Л. Табакова

 

27.08., 10.00 ч.

 

ИБ

 

IV курс

 

ПК Учител: Анализ и оценка на дидактически материали /изб.

 

ас. Р. Дринова

 

28.08., 13.00 ч.

 

251

 

IV курс

 

ПК Учител: Интерактивни дейности и форми на работа/изб

 

ас. Р. Дринова

 

28.08., 13.00 ч.

 

251

 

IV курс

 

ПК Учител: Методика на ЧЕО/ изб.

 

ас. Р. Дринова

 

28.08., 13.00 ч.

 

251

 

IV курс

 

ПК Учител: ИИТ в ЧЕО /изб.

 

 

 

ас. Н. Искърова

 

21.08, 09.00 ч.

 

247

 

IV курс

 

ПК Учител: АВИТО/изб.

 

ас. Н. Искърова

 

21.08, 09.00 ч.

 

247

 

IV курс

 

ПК Учител: Медиите в ЧЕО/изб.

 

ас. д-р С. Хинковски

 

22.08, 14.00 ч.

 

247