Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Официални издания на ФКНФ / Списание „Българско изтокознание – Acta Orientalia Bulgarica“

   

Списание „Българско изтокознание – Acta Orientalia Bulgarica запознава читателите с миналото и настоящето на народите от Изтока, многообразието на тяхната литература, култура и езикови особености. Изданията могат да се намерят в библиотека Изтокознание към Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) .

 

Iznanie1small
Iznanie2small
Iznanie3small