Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Официални издания на ФКНФ / Поредица „Lingua“

   

Поредицата „Lingua“ обхваща основни проблеми на устния превод и по-специално на конферентния превод, запознава със спецификата на този вид преводаческа дейност с оглед овладяване на необходимите основни умения.

lingua1
lingua2
lingua3
lingua4
 
lingua5

Представена е системата на словообразуването, национални варианти на английския език и английския речников състав днес.

 

Предлага се богат ресурс от идеи, техники на преподаване, практически примери и упражнения, проверени и доказали своята ефективност.

 

Изданията могат да се намерят в Централна университетска библиотека .