Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми - подробно / Магистърска програма: Съвременна Гърция – език и култура

   

 

Специалност "Новогръцка филология"

Магистърска програма: Съвременна Гърция – език и култура

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ е единствената програма в страната, която предоставя задълбочаване на обучение по новогръцки език, литература и култура след завършена бакалавърска степен по специалността „Новогръцка филология“ или след получено ниво B2 по новогръцки език. Програмата е уникална с това, че обвързва неоелинистиката с историческите ѝ корени, като я поставя в контекста на специфични езикови и културни феномени на съвременна Гърция, на античното и средновековното езиково, литературно и културно гръцко наследство. Студентите получават възможност да задълбочат чуждоезиковата си компетентност и да придобият едновеменно по-широки и по-задълбочени лингвистични, литературни, културни, исторически и преводачески компетентности за осъществяване на междукултурно посредничество.