Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми на ФКНФ

   

Магистърски програми на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите ни предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

 

  • ВАЖНО:
    Кандидатстването в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии за учебната 2018/2019 г. ще бъде САМО ОН-ЛАЙН, на следния уеб-адрес:
    https://fcml.kmk.uni-sofia.bg/user/login

 

Документи:

Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .

Копие на документ за самоличност.

Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.

Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

 

Повече информация може да получите на:

тел. 02/846 82 90 или 02/ 9308 381;

e-mail: rmaslarska@uni-sofia.bg

или в стая 231, Ректорат

 

Пълен списък на магистърските програми:

___________________________________________

 

Специалност "КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ" - ИЗБИРАЕМ МОДУЛ „СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ“

 

Специалност "СКАНДИНАВИСТИКА"

 

Специалност "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалности: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ, НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ, КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ, НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Румънска филология.

 

Специалност "ТЮРКОЛОГИЯ"

 

Специалност "АРАБИСТИКА "

 

Специалност "ИРАНИСТИКА "

 

Специалност "КИТАИСТИКА "

 

Специалност "ЯПОНИСТИКА"

 

Специалности "ИНДОЛОГИЯ" и "ИРАНИСТИКА"

 

Специалност "КОРЕИСТИКА"

  • Магистърска програма: Общество и култура на Корея
  • специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия - Магистърска програма: Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

________________________________________________

 

Специалности "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ", "НОВА ИСТОРИЯ"

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

________________________________________________

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

______________________________________________

 

 

По-подробна информация можете да намерите и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски“.