Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми на ФКНФ

   

Магистърски програми - учебна 2019/2020 г.

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите ни предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

 

ВАЖНО:

Приемът на студенти в магистърските програми ще се провежда при следния график:

 

 

Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2019/2020 г. ще бъде САМО ONLINE - https://fcml.kmk.uni-sofia.bg , а след приключването му, документи ще се приемат в стая 216 на Ректората.

Само за МП "Културни връзки и геополитика на Европейския съюз" кандидатстването ще може да се извършва и лично.

За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления. Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00). Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

 

Необходими документи:

  • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
  • Копие на документ за самоличност.
  • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
  • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

 

Допълнителна информация може да получите на:

тел. 02/ 9308 381; 02/ 9308470; e-mail: rmaslarska@uni-sofia.bg

или на място: стая 216 - партер, сграда Ректорат

 

 

Магистърски програми на Факултета по класически и нови филологии - 2019/2020 г.

 

Специалност "КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ" - ИЗБИРАЕМ МОДУЛ „СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ“

 

Специалност "СКАНДИНАВИСТИКА"

 

Специалност "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ"

→ Дата, време и място на изпити и интервюта

 

 

Специалност "ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалности: Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка филология, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Румънска филология.

 

Специалност "ТЮРКОЛОГИЯ"

 

Специалност "АРАБИСТИКА "

 

Специалност "КИТАИСТИКА "

 

Специалност "ЯПОНИСТИКА"

 

Специалности "ИНДОЛОГИЯ" и "ИРАНИСТИКА"

 

Специалност "КОРЕИСТИКА"

специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия - Магистърска програма: Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

__________________________________________________

 

Специалности "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ", "НОВА ИСТОРИЯ"

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

__________________________________________________

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

________________________________________________

 

 

Разнообраазна информация по студентски въпроси можете да намерите и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски“.