Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми на ФКНФ

   

Магистърски програми на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които фигурират съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Изучаването на езици обаче не е самоцел, а ключ към разбирането на света и другия. Нашите преподаватели са медиатори и преводачи на езици и култури. Магистърските програми на ФКНФ, благодарение на висококвалифицираните университетски преподаватели и добрата материално-техническа база осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

 

♥ Телефони, на които може да получите повече информация :
02/846 82 90 или 02/ 9308 381; e-mail: rmaslarska@uni-sofia.bg , gpeeva@uni-sofia.bg , maridicova@abv.bg

 

  • Прием на документи за кандидатстване: от 21 август до 12 септември 2017 г.

Документи:

1. Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ.

2. Копие на документ за самоличност.

3. Копие и оригинал (само за сравнение) на диплома за висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит.

  • Приемни изпити: 13 септември 2017 г.

 

Пълен списък на магистърските програми :

___________________________________________

 

Специалност "КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ" - ИЗБИРАЕМ МОДУЛ „СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ“

 

Специалност "СКАНДИНАВИСТИКА"

 

Специалност "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалности: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ, НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛГИЯ, НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Специалност "ТЮРКОЛОГИЯ"

 

Специалност "АРАБИСТИКА "

 

Специалност "ИРАНИСТИКА "

 

Специалност "КИТАИСТИКА "

 

Специалност "ЯПОНИСТИКА"

 

Специалности "ИНДОЛОГИЯ" и "ИРАНИСТИКА"

 

Специалност "КОРЕИСТИКА"

  • Магистърска програма: Общество и култура на Корея
  • специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия - Магистърска програма: Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

________________________________________________

 

Специалности "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ", "НОВА ИСТОРИЯ"

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

________________________________________________

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

______________________________________________

 

 

По-подробна информация можете да намерите и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски“.