Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми на ФКНФ

   

Магистърски програми на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ - учебна 2019/2020 г.

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите ни предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

 

ВАЖНО:

Приемът на студенти в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии през 2019 г. се провежда при следния график:

  • Прием на документи: 19 август – 10 септември 2019 г.
  • Провеждане на изпити и интервюта: 12 и 13 септември 2019 г.

Кандидатстването в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии за учебната 2019/2020 г. ще бъде САМО ONLINE - на този линк: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

 

За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4- годишни бакалавърски програми от съответните направления. Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00). Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

 

Документи:

Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .

Копие на документ за самоличност.

Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.

Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

 

Повече информация може да получите на:

тел. 02/846 82 90 или 02/ 9308 381; 02/ 9308470

e-mail: rmaslarska@uni-sofia.bg

или в стая 216, Ректорат

 

 

Cписък на магистърските програми:

___________________________________________

 

Специалност "КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ" - ИЗБИРАЕМ МОДУЛ „СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ“

 

Специалност "СКАНДИНАВИСТИКА"

 

Специалност "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалност "ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ"

 

Специалности: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ, НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ, КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ, НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Румънска филология.

 

Специалност "ТЮРКОЛОГИЯ"

 

Специалност "АРАБИСТИКА "

 

Специалност "КИТАИСТИКА "

 

Специалност "ЯПОНИСТИКА"

 

Специалности "ИНДОЛОГИЯ" и "ИРАНИСТИКА"

 

Специалност "КОРЕИСТИКА"

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

________________________________________________

 

Специалности "АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ", "НОВА ИСТОРИЯ"

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

________________________________________________

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

______________________________________________

 

 

По-подробна информация можете да намерите и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски“.