Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Академичен календар на ФКНФ за 2017г.

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

2017 ГОДИНА

 

 

 

23.01.2017 - 17.02.2017 – ЗИМНА СЕСИЯ

 

7 април 2017 г. (петък), 11.30 ч., Аула

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

10 юли 2017 г. (понеделник)

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

 

7 септември 2017 г. (четвъртък)/ устен - 8 септември 2017 г. (петък)

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

3 – 7 юли 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

4 – 9 април 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

23 – 31 октомври 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

18 май 2017 г. (четвъртък)

Четиринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

24 ноември 2017 г. (петък)

Общо събрание на ФКНФ

 

21 август – 12 септември 2017 г.

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

13 септември 2017 г.

Провеждане на интервюта

 

 

Свободни от учебни занятия дни - Летен семестър, 2017 год.

 

03.03.2017 - Ден на освобождението на България

13.04 - 18.04.2017 - Великденски празници

01.05.2017 - Ден на труда

24.05.2017 - Ден на българската просвета и славянската писменост