Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА „РЕЛИГИЯ И КУЛТУРА“ ЗА ИЗТОКОВЕДИ 18–21 септември 2024 г.

   

Факултетът по класически и нови филологии и

Центърът за изследване на религиите в

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

обявяват

 

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В

ЛЯТНА ШКОЛА „РЕЛИГИЯ И КУЛТУРА“ ЗА ИЗТОКОВЕДИ

18 – 21 септември 2024 г.

 

 

Приемат се заявки от студенти във всички бакалавърски и магистърски програми на изтоковедските специалности в Центъра за източни езици и култури, както в други специалности на Факултета по класически и нови филологии с изявен интерес към Изтока.

Лятната школа ще се проведе през периода 18 – 21 септември 2024 г. – по предварителен план в гр. Смолян.

 

 

Изисквания:

  • Интердисциплинарен интерес към обществата и регионите в Азия и Северна Африка и тяхното сравнително изучаване.
  • Кратка обосновка на идея за пречупването на този интерес през призмата на отношенията между религия и култура.
  • Демонстриран интерес към паралели, сравнителен или контрастен анализ на два или повече региона (върху примера на конкретни страни, религии, културни явления) в Близкия изток и Северна Африка, Централна Азия, индийския субконтинент и всички страни от Азиатско-тихоокеанския регион.

 

Предвижда се избрани студентски доклади да бъдат публикувани в академични издания на Факултета по класически и нови филологии. По време на Лятната школа студентите ще имат възможност да слушат и лекции на водещи учени специалисти по отделните страни и региони – арабисти и специалисти по ислям, индолози и изследователи на индуизма, китаисти, кореисти и японисти специалисти по будизъм и други източни религии в тяхната взаимовръзка с обществото, културата и политиката.

 

Желаещите да кандидатстват за участие студенти подават по електронна поща до csr@uni-sofia.bg с копие до doklev@uni-sofia.bg в два отделни файла следните документи:

  • Автобиография.
  • Мотивационно писмо (до 2 стандартни страници), включващо и предложение за темата, която кандидатът би представил на Лятната школа.

Срок за кандидатстване: 25 юли 2024 г.

Комисията си запазва правото да направи и интервюта с избраните кандидати.

 

Всички разходи за път, нощувки и храна на одобрените за участие студенти се поемат от проект „Далечният Близък изток, близкият Далечен изток“, подкрепен от Фонда за научни изследвания на Софийския университет (№ 80-10-139 / 2024).