Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за селекция на кандидати за провеждане на мобилности с цел преподаване и с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни държави, 2019/2020 година

   

Във връзка с изпълнението на договорите за мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2019/2020 година ФКНФ провежда конкурс за избор на преподаватели и служители.

 

Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Броят мобилности за ФКНФ е определен съобразно разпределението на квоти за мобилност на персонала по факултети.

 

Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

 

Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец и заявление за мобилност с цел обучение по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ (каб. 231, Ректорат) при г-жа Ива Кьосева в срок до 7.10.2019 г.