Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за допълнителна селекция на кандидати за провеждане на мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ (програмни страни) за академичната 2019/2020 година

   

 

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен по програма Еразъм+ (програмни държави) за академичната 2019/2020 година и неусвоените при първия конкурс мобилности ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели/служители. Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ .
Броят на неусвоените при първия конкурс мобилности е 2 мобилности с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

 

Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

 

Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец и заявление за мобилност с цел обучение по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

 

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ (каб. 231, Ректорат) при г-жа Габриела Пеева в срок от 16.12.2019 г. до 20.01.2020 г.