Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатстудентски курсове на ФКНФ / Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА"

   

КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА" - Ректорат СУ, организира:

 

Кандидатстудентски курсове

 

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език

 

  • Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

 

започва свършва
8 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч. 4 март 2018 г. (без 24 и 31 декември)

 

  • Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена - 360 лв., учебни материали – 34.70 лв.

 

започва свършва
15 октомври (неделя) – 14.00-18.30 ч. 17 декември 2017 г.
4 ноември (събота) – 14.00-18.30 ч. 27 януари 2018 г. (без 25 ноември; 23 и 30 декември)
7 януари 2018 г. (неделя) – 14.00-18.30 ч. 11 март 2018 г.
10 март 2018 г. (събота) – 14.00-18.30 ч. 19 май 2018 г. (без 7 април – Великденски празници)

 

Двата вида подготвителни курсове са идентични по съдържание, като в по-краткия материалът е сгъстен. И в двата се разработват тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.

Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.

Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

 

  • Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.
26, 27, 28, 29 декември 2017 г. (вторник – петък) 9.00-13.30 ч.
3, 4, 5, 6 февруари 2018 г. (събота – вторник) 9.00-13.30 ч.
5, 6, 7, 9 април 2018 г. (Великденски празници) 9.00-13.30 ч.
5, 6, 12, 13 май 2018 г. (два последователни уикенда) 9.00-13.30 ч.

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

 

Внимание: при възможност и проявен интерес ще бъдат проведени курсове и на други дати през учебната 2017-2018 г. За актуализирана информация се обаждайте на посочените по-долу телефони и следете сайта ни.

 

Обучението се провежда от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика в СУ Св. Климент Охридски“.

 

Справки и записване:

София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, Централно крило, ет. 5, каб. 167;

тел. 9308-314; 02-946-30-93

Мобилен телефон: 0889- 057-616

 

Следете за актуална информация на:

http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

http://fb.me/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация "УАА"
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

(Moля, посочвайте името на курсиста; основание за плащане: наименованието на курса)