Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатстудентски курсове на ФКНФ / Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА"

   

КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА" - Ректорат СУ, организира:

 

 

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 души както онлайн, така и присъствено.

 

Обучението е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в над 20 бакалавърски програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

 

 

 1. 1. Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути - от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)
  Цена: 720 лв. с включени учебни материали. (При заплащане на две вноски цената е 400+340 = 740 лв.)
  Първите групи започват през м. октомври при набиране на достатъчен брой курсисти.

 

 

 

 1. 2. Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути - от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)
  Цена: 480 лв., с включени учебни материали (съкратен вариант)
  Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на достатъчен брой курсисти.

 

 

Подготвителните курсове предлагат:

 

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

 

 

 1. 3. Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) - Цена: 200 лв. (Курсистите, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.)

 

Тренировъчните курсове предлагат:

 

 • Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.
 • Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 • Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.
 • Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.
 • Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

 

 

 

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

 

 

 

Допълнителна информация и записване на тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 или

 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

 

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на страницата на катедра „Англицистика и американистика“: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/, както и на страницата на Фондация “Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) във Facebook: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

 

 

Банкова сметка за превод на таксите:

 

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

 

Задължено лице: трите имена на участника в курса

 

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс - разширен“, „КС курс - кратък“ или „КС курс - тренировъчен“)