Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидат-магистърска кампания ФКНФ - ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за учебната 2024/2025 г.

   

Кандидат-магистърска кампания ФКНФ - учебна 2024/2025 г.

 

 • ВАЖНО:

- За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

- Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

- Всички кандидати се явяват на приемни изпити/интервюта.

 • НЕОБХОДИМИ документи:

- Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .

- Копие на документ за самоличност.

- Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.

- Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса – 30 лв.

 

Прием на документи: от 01.09.2024 г. до 13.09.2024 г. САМО "online" на следния адрес: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

За допълнителна информация: г-жа Гергана Зашева, тел. 02/ 9308 525, стая 211 - партер, СУ - Ректорат.

 

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч. 2024/2025 г.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

 • Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Магистърска програма „Класически езици и антична литература“ (специалисти и неспециалисти)

Събеседване: 17.09.2024 г., 14.00 ч., 187 ауд., Ректорат (специалисти)

Събеседване: 17.09.2024 г., 15.00 ч., 187 ауд., Ректорат (неспециалисти)

 

 • Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Култура на Унгария и превод“

16 септември 2024 г., 10.00 ч. в бл. 3, каб. 228.

 

 • Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „ Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация

17.09.2024 г., 13.00 ч., Франкофонски център, Ректорат

 

МП "Превод" (с френски и английски език)

Писмен изпит - 16.09.2024 г., 9.00 ч, 243 ауд., Ректорат

Интервю – 17.09.2024 г., 9.00, 165 ауд., Ректорат

 

МП "Конферентен превод" (с френски език)

Писмен изпит - 16.09.2024 г.,13.00 ч., 165 ауд., Ректорат

Устен изпит - 17 09.2024 г.,11.00 ч., зала 212-А, Ректорат

 

 • Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език-култура-превод” - специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

16.09.2024 г., 10.00 ч.,173 ауд., Ректорат

МП "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение"

МП " Конферентен Превод " (с немски език)

Писмен изпит - 16.09.2024 г.,13.00 ч., 165 ауд., Ректорат

Устен изпит - 17 09.2024 г.,11.00 ч., зала 212-А, Ректорат

 

 • Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

Магистърска програма „Език-култура-превод

16.09.2024 г., 10.00 ч., 163 каб., Ректорат

Магистърска програма „Нордистика

16.09.2024 г., 10.00 ч., 163 каб., Ректорат

 

 • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Комуникация език, литература, медии

14 септември 2024 г., 9.30 ч., зала 241, Ректорат.

МП „Език и науки за езика (на английски език)

18 септември 2024 г., 11.00 ч., 165 ауд., Ректорат

МП " Конферентен превод " (с английски език)

Писмен изпит - 16.09.2024 г.,13.00 ч., 165 ауд., Ректорат

Устен изпит - 17 09.2024 г.,11.00 ч., зала 212-А, Ректорат

МП "Превод" (с английски и френски език)

Писмен изпит - 16.09.2024 г., 9.00 ч, 243 ауд., Ректорат

Интервю – 17.09.2024 г., 9.00, 165 ауд., Ректорат

МП "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение"

 

 • Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „ Приложна лингвистика

Събеседване: 18 септември 2024 г., 09.30 ч., 135А, Ректорат/Zoom

МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език) - специалисти и неспециалисти

Събеседване: 17.09.2023 г., 11.00 ч., каб. 135А – Ректорат

 

 • Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Език, култура, превод (португалски език)“ – 2 семестъра

Събеседване: 16.09.2024 г., 11.00 ч., зала 233, Ректорат/ онлайн

 

Събеседване: 16.09.2024 г., 13.00 ч., 251 каб., Ректорат

 

 • Специалност АРАБИСТИКА

МП „Близкоизточни изследвания с арабски език“

Събеседване: 16.09.2024 г., 16.30 ч., каб. 18, ЦИЕК

 

 • Специалност ЯПОНИСТИКА

МП "Японски език и култура"

Събеседване: 18.09.2024 г., 13.00 ч. 15:00 ч., зала 31А, ЦИЕК

 

МП „ЯПОНИСТИКА: общество и култура“ - за специалисти от различни области и направления“ – платено обучение

Събеседване: 18.09.2024 г., 15.00 ч., зала 31А, ЦИЕК

 

 

 • Специалност КИТАИСТИКА

МП " Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език"

Събеседване: 17.09.2024 г., 10.00 ч. в зала Китаистика, ЦИЕК

 

 • Специалност КОРЕИСТИКА

МП „ Общество и култура на Корея

Събеседване: 17.09.2024 г., 10:00 ч., зала 111, ЦИЕК

 

 • Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

МП “Индийско и иранско културознание и обществознание”

Събеседване: 17.09.2024 г., 10:00 ч., каб. 14, ЦИЕК

 

 • Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

МП "Южна, Източна и Югоизточна Азия"

Интервю: 12 септември 2024 г., 10:00 ч., зала Индонезия, ЦИЕК

 

 • Специалности: ИНДОЛОГИЯ, КИТАИСТИКА, ЯПОНИСТИКА, КОРЕИСТИКА

Магистърска програма „Будизъм (с източен език)“

Интервю: 16.09.2024 г., 16.30 ч., ЦИЕК, каб. по Индология (19)

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

 • Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

МП " Културни връзки и геополитика на ЕС " (на английски език) – редовно обучение

14.09.2024 г., 13.00 ч., аудитория 241, Ректорат

MA Program: Cultural Liaisons and Geopolitics of the European Union (in English)

14.09.2024 г., 13.00 ч., room 241