Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Kампания избираеми дисциплини - зимeн семестър на учебната 2022/2023г.

   

 

Определените за кампанията срокове са, както следва:

 

 

Уважаеми студенти,

Кампанията (отнася се само за студенти бакалаври) за записване на избираеми дисциплини за зимния семестър на учебната 2022-2023г. година ще се проведе както следва:

 

  • Първи етап: от 02.06.2022 г. до 09.06.2022 г. включително;
  • Втори етап: от 24.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително.

 

Участието в кампанията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е задължително за всички студенти на ФКНФ.
Mоля, внимателно прочетете указанията по-долу !

  • Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение, студентът носи отговорност за съответните последствия.
  • Всеки студент трябва да събере минимум 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини.
  • Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти“ и администраторът на СУСИ нямат право да приемат молби за промяна в записаните избираеми дисциплини.
  • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) изборът за избираеми дисциплини приключва след края на втория етап от кампанията и не се допуска по-нататъшно отписване и записване на студентите освен при извънредни обстоятелства и след разрешение от Декана !

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022-2023 г. :

Специалност " Класическа филология "

Специалност " Новогръцка филология "

Специалност " Унгарска филология "

Специалност " Френска филология "

Специалност " Италианска филология "

Специалност " Румънска филология "

Специалност " Немска филология "

Специалност " Скандинавистика "

Специалност " Английска филология "

Специалност " Испанска филология "

Специалност " Португалска филология "

Специалност " Тюркология "

Специалност " Арабистика "

Специалност " Японистика "

Специалност " Китаистика "

Специалност " Индология "

Специалност " Иранистика "

Специалност " Кореистика "

Специалност " Южна, Източна и Югоизточна Азия "

Специалност " Методика на чуждоезиковото обучение "

Специалност " Африканистика "

 

Инспектори на катедри:

Класическа филология (Класическа, Новогръцка и Унгарска филологии, МП Антична Култура и Литература) - Деана Маркова ddnenkova@uni-sofia.bg

Романистика (Френска, Италианска и Румънска филология, МП Превод, МП Франкофония, многоезичие и медиация, МП Антропологически Изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България – desislawa@uni-sofia.bg

Германистика и скандинавистика ( МП Нодристика, МП Език, култира, превод)– ksmetodiev@uni-sofia.bg

Англицистика и американистика (МП Език и култира, МП Комуникация, език, литература, медии, МП Конферентен превод) - engl.american.studies@gmail.com

Испанистика и португалистика ( МП Приложна лингвистика, МП Семиотика, език и реклама)– katedra.isp.port@gmail.com

Методика на чуждоезиковото обучение – katedra.metodika@abv.bg

Арабистика и семитология - arabistika.su@gmail.com

Китаистика, Кореистика, Японистика, ЮИЮА - chakarska@uni-sofia.bg

Класически Изток (Иранистика, Индология)- turkicstudies.su@gmail.com

Тюркология и алтаистика - turkicstudies.su@gmail.com

 

Tехнологията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е подробно описана в публикуваните по-долу документи: