Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КАМПАНИЯ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - зимен семестър 2019/20г.

   

Уважаеми студенти,

 

Кампанията (отнася се само за студенти бакалаври) за записване на избираеми дисциплини за зимния семестър на учебната 2019-2020г. година ще се проведе както следва:

  • Първи етап: от от 13.05.2019 до 26.05.2019г. включително;
  • Втори етап: от 03.06.2019 до 09.06.2019г. включително.

 

Участието в кампанията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е задължително за всички студенти на ФКНФ.

Mоля, внимателно прочетете указанията в края на тази страница!

 

Важно !

  • Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение, студентът носи отговорност за съответните последствия.
  • Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти“ и администраторът на СУСИ нямат право да приемат молби за промяна в записаните избираеми дисциплини.
  • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) не се допуска отписване на студентите от избраните от тях дисциплини след началото на семестъра, в който те се провеждат.

 

Специалност " Класическа филология "

Специалност " Новогръцка филология "

Специалност " Унгарска филология "

Специалност " Френска филология "

Специалност " Италианска филология "

Специалност " Румънска филология "

Специалност " Немска филология "

Специалност " Методика на чуждоезиковото обучение "

Специалност " Скандинавистика "

Специалност " Английска филология "

Специалност " Испанска филология "

Специалност " Португалска филология "

Специалност " Тюркология "

Специалност " Арабистика "

Специалност " Японистика "

Специалност " Китаистика "

Специалност " Индология "

Специалност " Иранистика "

Специалност " Кореистика "

Специалност " Южна, Източна и Югоизточна Азия "

Специалност " Африканистика "

 

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ !!!

Tехнологията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е подробно описана в публикуваните по-долу документи: