Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кампания 2018-2019г. - Летен семестър - избираеми дисциплини

   

Кампания избираеми дисциплини 2018-2019г. - Летен семестър

(отнася се само за студенти бакалаври)

 

Уважаеми студенти,

Кампанията за записване на избираеми дисциплини за летния семестър на учебната 2018/2019 година ще се проведе както следва:

  • Първи етап: от 05.01.2019 до 13.01.2019г. включително;
  • Втори етап: от 19.01.2019 до 27.01.2019г. включително.

 

Участието в кампанията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е задължително за всички студенти на ФКНФ.

Mоля, внимателно прочетете указанията в края на тази страница!

 

Важно !

  • Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение, студентът носи отговорност за съответните последствия.
  • Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти“ и администраторът на СУСИ нямат право да приемат молби от студенти за промяна в записаните избираеми дисциплини.
  • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) не се допуска отписване на студентите от избраните от тях дисциплини след началото на семестъра, в който те се провеждат.

 

 

Специалност "Класическа филология"

Специалност " Новогръцка филология "

Специалност "Унгарска филология"

Специалност " Френска филология "

Специалност " Италианска филология "

Специалност " Румънска филология "

Специалност "Немска филология"

Специалност " Скандинавистика "

Специалност " Английска филология "

Специалност "Испанска филология "

Специалност "Португалска филология"

Специалност " Тюркология "

Специалност "Арабистика"

Специалност " Японистика "

Специалност " Китаистика "

Специалност "Индология"

Специалност " Иранистика "

Специалност " Кореистика "

Специалност "Южна, Източна и Югоизточна Азия"

Специалност "Африканистика"

 

Tехнология за записване на избираеми дисциплини през СУСИ,

подробно описана в публикуваните по-долу документи: