Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Издаване на индивидуални протоколи за лятната изпитна сесия на 2019/2020 уч. г.

   

Издаване на индивидуални протоколи за лятната изпитна сесия на 2019/2020 уч. г.

 

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на CoVid-19, издаването на индивидуални протоколи за лятната изпитна сесия на 2019/2020 уч. г., ще се извършва онлайн. За целта е необходимо студентът да получи потвърждение от преподавателя, че е изпълнил изискванията за явяване на изпит по съответната дисциплина при провеждането на занятия в извънредна ситуация и след това да заплати по банков път необходимата такса, което става по следния начин:

 

С БАНКОВ превод във ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

 

БНБ - централно управление; BIC: BN BG BG SD, IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01.

 

Таксите са :

  • За редовни студенти - 30лв.
  • За семестриално завършили 50лв.

При плащане по банков път задължително се вписват и следните атрибути :

  • Трите имена ( на обучаващият се)
  • ЕГН (на обучаващият се)
  • факултет

След това студентът трябва да изпрати по имейл до изброените по-долу служители на отдел „Студенти“, трите си имена, наименованието на дисциплината/ните, по която е изпитът и факултетен номер, както и сканираното бордеро. След издаване на протокола, той ще го получи по имейл.

 

И-мейли на съответните служители от отдел „Студенти“ на ФКНФ :

 

- за сграда Ректорат:

  • l.robertovitch@uni-sofia.bg - Ливия Робертович

- за специалностите от ЦИЕК :

  • mztodorina@uni-sofia.bg - Мария Тодорина-Виденова;
  • tnatanasov@uni-sofia.bg - Тина Атанасова