Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ХОНОРАРЕН ЛИСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ХОНОРУВАНИ ПРОПОДАВАТЕЛИ КЪМ ФКНФ

   

ЛИНК за сваляне във формат *.docx

 

ХОНОРАРЕН ЛИСТ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ХОНОРУВАНИ ПРОПОДАВАТЕЛИ КЪМ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме и фамилия на хонорувания преподавател)

 

Научно звание ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Дата

 

Според разпис за летен

 

семестър

 

Ден от седмицата

 

Според разпис за летен

 

семестър

 

Час

 

От-до

 

Според разпис за летен

 

семестър

 

Проведени лекции или упражнения, дисциплина, в кой курс и коя специалност

 

Брой часове (лекции, упр.)

 

Линк към онлайн курса/материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

....

 

....

 

....

 

.....

 

....

 

....

 

Декларирам, че посочената информация е вярна:

(име, презиме и фамилия на хонорувания преподавател)

 

Проверил и одобрил:

(секционен отговорник, отговорник на специалност, ръководител катедра)

 

 

 

ЛИНК за сваляне във формат *.docx