Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / График за прoвеждане на атестирането в Катедрите

   

График за прoвеждане на атестирането в Катедрите:

 

  • Месец на предаване на личния отчет за разглеждане в катедрата – април 2019
  • Месец на разглеждане в Атестационната комисия – май 2019
  • Месец на приемане от Факултетния съвет – юни 2019

Крайният срок за провеждане на Катедрените заседания за атестирането е 15 май 2019 г.