Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / График за атестиране на преподавателите във ФКНФ за 2020 г.

   

График за атестиране на преподавателите във ФКНФ за 2020 г.

График за провеждане на атестирането в катедрите на ФКНФ:

- месец на предаване на личния отчет за разглеждане в катедрата - април 2020 г.- месец на разглеждане в атестационната комисия - май 2020 г.- месец на приемане от ФС - юни 2020 г.Последният срок за заседания на катедрен съвет за атестиране - 15 май 2020 г.

Бланка за личен отчет на атестиран преподавател.