Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / График на държавните изпити - 11-15 юли 2022 г.

   

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, юли 2022 г.

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ !!!

  • ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
  • Молби за явяване на държавен изпит се подават до 06 юли (сряда) в отдел Студенти - 211стая - партер, Ректорат.

 

 

Сграда РЕКТОРАТ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

Английска филология

11 юли 2022 г.,

09.00 ч. – писмен I част,

14.00 ч. – писмен II част

 

272 аудитория

272 аудитория

 

Немска филология

график

Резултатите от писмените работи от ДИ ще бъдат видни на: 15 юли (петък) от 12.00-13.30 ч в ауд. 173.

11 юли 2022 г.

08.00 ч. - писмен,

14.00 ч. - устен

Писмен - 292 аудитория

Устен – 173 аудитория и 169 аудитория

Скандинавистика

11 юли 2022 г.

08.00 ч. - писмен,

12 юли 2022 г.,

9.30 ч. - устен

Писмен - 292 аудитория

 

Устен – 180 кабинет

Френска филология

11 юли 2022 г.,

08.00 ч. – писмен

12 юли 2022 г.,

09.00 ч. – устен

Писмен – Франкофонски център

Устен – Франкофонски център

Италианска филология

11 юли 2022 г.,

08.00 ч. – писмен,

12 юли 2022 г.,

09.00 ч. – устен

Писмен – 184 аудитория

Устен – 179 каб.

Румънска филология

11 юли 2022 г.,

08.00 ч. – писмен,

14.00 ч. – устен

Писмен – 184 аудитория

Устен – 190 каб.

Испанска филология

11 юли 2022 г.

09.00 ч. – писмен

 

Устен изпит – 16.00ч.

САМО за завършили семестриално студенти, през 2018/2019 г. и предходни години.

Писмен – 243 аудитория

 

Устен – 243 аудитория

 

 

Португалска филология

11 юли 2022 г.

09.00 ч. – писмен

12 юли 2022 Устен изпит 10.00 ч.

САМО за завършили семестриално студенти, през 2018/2019 г. и предходни години.

Писмен – 241 аудитория

 

Устен – 241 аудитория

 

 

 

Класическа филология

11 юли 2022 г.,

09.00 ч. – писмен

16.00 ч. – устен

Писмен – 185 аудитория

 

Устен – 187 каб.

Новогръцка филология

11 юли 2022 г.,

09.00 ч. – писмен

12 юли 2022 г.,

14.00 ч. – устен

Писмен – 185 аудитория

 

Устен – 176 аудитория

Унгарска филология

 

11 юли 2022 г.,

09.00 ч. – писмен

14.00 ч. – устен

Писмен (диктовка) – 186 аудитория

Писмен, 9:30 – 185 аудитория

Устен - 165 аудитория

Африканистика

 

11 юли 2022 г.,

09.00 ч. – писмен (английски език)

12 юли 2022 г.

09.00 ч. – писмен (френски език)

12 юли 2022 г.

09.00 ч. – писмен (португалски език)

13 юли 2022 г.,

9.00 ч. – устен за всички езици

247 аудитория

 

247 аудитория

 

 

233 аудитория

 

 

247 аудитория

География и английски език,

Химия и английски език,

Биология и английски език,

История и чужд език

11 юли 2022 г.,

09.00 ч.

23 зала

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

Арабистика 11.07.2022 г. от 09.00ч. - писмен
12.07.2022 г. от 14.30 ч. - устен

Писмен – зала 3В

Устен:

- Езикознание: зала 3В

- Литературознание: зала 3А

- Обществознание: зала 3Б

Кореистика

11 юли 2022 г., 8.00 ч. - писмен,

12 юли 2022 г., 09.30 ч .- устен

Писмен – зала 111

Устен – зала 111

Китаистика

11 юли 2022 г., 9.00 ч. - писмен,

15 юли 2022 г., 9.00 ч. - устен

Писмен –зала „Китаистика“

Устен – зала „Китаистика“

Японистика

11 юли 2022 г., 8.00 ч. – писмен

12 юли 2022 г., 09.30 ч. – устен

Писмен – зала 32

Устен – зала 32

Тюркология

11 юли 2022 г. 08.00 ч. - писмен,

13 юли 2022 г., 09.00 ч. - устен

Писмен – зала 25

Устен – каб. 16

Индология

11 юли 2022 г. 09.00 ч. - писмен,

12 юли 2022 г., 11.00 ч. - устен

Писмен – зала 20

Устен – зала 20

Иранистика

11 юли 2022 г. 08.00 ч. - писмен,

12 юли 2022 г., 10.00 ч. - устен

Писмен – зала 23А

Устен – каб. 14

Арменистика и кавказология

14 юли 2022 г. 08.00 ч. - писмен,

15 юли 2022 г., 10.00 ч. - устен

Писмен – зала 34

Устен – зала 34

Южна, Източна и Югоизточна Азия 11 юли 2022 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа Зала „Проф. Емил Боев“
Южна, Източна и Югоизточна Азия 12 юли 2022 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа Зала „Проф. Емил Боев“