Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ФКНФ, Държавни изпити 2023 г.

   

 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

10 юли 2023 г.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА!!!

ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

  • Молби за явяване на държавен изпит се подават до 03 юли (понеделник) в отдел Студенти – 211 стая - партер, Ректорат. За специалностите от Центъра за източни езици и култури – стая 17, 2 етаж, сградата на ЦИЕК на бул. Тодор Александров 79.

 

График

РЕКТОРАТ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

 

Английска филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен I част, 14.00 ч. – писмен II част

 

 

272 аудитория

 

 

Немска филология

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен; детайли ...

 

 

292 аудитория

 

 

Скандинавистика

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

11 юли 2023 г., 10.00 ч. - устен

 

 

292 аудитория

 

 

Френска филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

11 юли 2023 г., 09.00 ч. – устен

 

 

Франкофонски център

 

 

 

Франкофонски център

 

 

Италианска филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

11 юли 2023 г., 09.00 ч. – устен

 

 

241 аудитория

 

 

 

179 кабинет

 

 

Румънска филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

10 юли 2023 г., 15.30 ч. – устен

 

 

241 аудитория

 

 

 

190 кабинет

 

 

Испанска филология

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен

 

 

 

 

243 аудитория

 

 

Португалска филология

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. – писмен

 

 

 

12 юли 2023 г., 09.00 ч., устен

 

 

184 аудитория

 

 

 

 

 

241 аудитория

 

 

Класическа филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен

 

 

185 аудитория

 

 

Новогръцка филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен

 

 

185 аудитория

 

 

Унгарска филология

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. – устен

 

 

Писмен (диктовка) – 186 аудитория

 

Писмен, 9:30 – 185 аудитория

 

Устен – 165 аудитория

 

 

 

 

Африканистика

 

 

10 юли 2023 г.,

 

09.00 ч. – писмен (английски език)

 

11 юли 2022 г.

 

09.00 ч. – писмен (френски език)

 

11 юли 2022 г.

 

09.00 ч. – писмен (португалски език)

 

12 юли 2022 г.,

 

9.00 ч. – устен за всички езици

 

 

 

 

247 аудитория

 

 

 

 

 

247 аудитория

 

 

 

 

 

233 аудитория

 

 

 

 

 

247 аудитория

 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

 

Арабистика

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

 

 

11 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 3А

 

 

 

Устен:

 

Зала 3 А

 

зала 3 Б

 

зала 3 В

 

 

 

 

Кореистика

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 111

 

 

 

Устен – зала 111

 

 

Китаистика

 

 

10 юли 2023 г., 09.00 ч. – писмен,

 

14 юли 2023 г., 09.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала „Китаистика“

 

 

 

Устен – зала „Китаистика“

 

 

Японистика

 

 

10 юли 2023 г. 08.00 ч. – писмен

 

11 юли 2023 г. 09.00 ч. – устен

 

 

 

 

Писмен – зала 32

 

 

 

Устен – зала 32

 

 

Тюркология

 

 

10 юли 2023 г. 08.00 ч. - писмен,

 

11 юли 2023 г., 10.00 ч. - устен

 

 

Писмен – 25 зала

 

 

 

Устен – каб. 16

 

 

Индология

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

11 юли 2023 г., 10.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 20

 

 

 

Устен – зала 20

 

 

Иранистика

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

11 юли 2023 г., 10.00 ч. - устен

 

 

Писмен – каб. 14

 

 

 

Устен – каб. 14

 

 

Арменистика и кавказология

 

 

10 юли 2023 г. 09.00 ч. - писмен,

 

10 юли 2023 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 34

 

 

 

Устен – зала 34

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

10 юли 2023 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

 

 

 

 

Зала „Проф. Емил Боев“

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

11 юли 2023 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

 

 

Зала „Проф. Емил Боев“