Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Факултетът по класически и нови филологии обявява прием в някои магистърски програми от летен семестър на учебната 2022/2023 г. както следва...

   

Прием в следните магистърски програми от летен семестър на учебната 2022/2023 г.:

 

 • Магистърска програма „Приложна лингвистика“ – за неспециалисти, специалност Испанска филология и Португалска филология - обучение срещу заплащане. Събеседванията са - 135А-Ректорат / Zoom Topic: Събеседване, МП по Приложна лингвистика;
  - Time: Feb 1, 2023 10:00 AM Sofia;
  - Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86924235504?pwd=b3Y4M3VudndsSWFNTmw2bnpYKzJaQT09
  - Meeting ID: 869 2423 5504, Passcode: 241937

 

 • Магистърска програма „Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда" - на английски език за чуждестранни студенти - обучение срещу заплащане

 

 • Магистърска програма „Чужд език (английски), литература, масмедии“, специалност Английска филология - обучение срещу заплащане

 

 • Магистърска програма „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (английски, немски, руски/славянски езици) - държавна поръчка и обучение срещу заплащанe

 

 

 

Прием на документи: от 16 януари до 31 януари 2023 г.

 

Документите се подават онлайн на г-жа Гергана Зашева на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg , gerganazasheva@abv.bg,

 

телефон за контакт 02 9308 525, 02 9308 381.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ документи за кандидатстване:

 

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса.