Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Факултетът по класически и нови филологии обявява прием в магистърски програми от летен семестър на учебната 2020/2021 г.

   

 

Прием в следните магистърски програми от летен семестър на учебната 2020/2021 г.:

 

  • Магистърска програма „Приложна лингвистика“ – за неспециалисти, специалност Испанска филология и Португалска филология
  • Магистърска програма „Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда"
  • Магистърска програма Чужд език (английски), литература, масмедии“, специалност Английска филология.

 

Прием на документи: от 25 януари до 29 януари 2021 г.

 

НЕОБХОДИМИ документи за кандидатстване:

  • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
  • Копие на документ за самоличност.
  • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
  • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса.

Събеседване: 05 февруари 2021 г.

 

Прием на документи: от 25 януари до 29 януари 2021 г.

Документите се подават онлайн на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg