Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Допълнителен прием в магистърските програми на ФКНФ - платена форма на обучение

   

Факултета по класически и нови филологии

обявява допълнителен прием за платена форма на обучение в магистърските си програми

 

Документи за кандидатстване в допълнителния прием на Факултета по класически и нови филологии за платена форма на обучение се подават в периода 13.09.2019 г. – 24.09.2019 г. в Ректората, Северно крило, партер, каб. 216 от 9.30 до 12.00 ч. и от от 13.00 до 17.00 ч. в работни дни.

 

Необходими документи за кандидатстването:

 • Заявление по образец
 • Диплома за завършено висше образование със степен ОКС Бакалавър или ОКС Магистър

 

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • За студенти от друг ВУЗ – академична справка или нотариално заверено копие на академичната справка
 • За студенти на Софийския университет – уверение, издадено и заверено от отдел Студенти.
 • Документ за внесена такса за участие в кандидат-магистърския конкурс

 

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

 

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC CODE: BNBGBGSD
  Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
  Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

 

Ректорска заповед за втори етап на класиране се очаква до 07.10.2019г. (в нея ще бъдат включени хората, кандидатствали в допълнителния прием)
Записване на новоприетите магистри от 08.10.2019 г. до 10.10.2019 г.