Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ за летен семестър на учебната 2022/2023

   

 

 

 

Докторантски курс

 

Преподавател

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

Модул, формиращ академични знания и компетенции

 

Академично писане

 

Проф. д-р Йовка Тишева

 

Литературната критика в пост-теоретичната епоха

 

Проф. д-р Мадлен Данова

 

Езикови данни и лингвистични модели

 

Доц. д-р Александра Багашева

 

Becoming a researcher

 

Майкъл Байрам

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции

 

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини - практикум

 

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски

 

Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието

 

Проф. д-р Мадлен Данова

Доц. д-р Александра Багашева

 

Докторантските курсове ще стартират от през м. април 2023 г.

Срок за подаване на заявления: от 3 до 7 април 2023 г..

Дните, часовете и мястото на провеждане ще бъдат посочени допълнително в сайта на Университета - www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по класически и нови филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова.

  • Забележка: Избираемите курсове могат да бадат както от два различни модула, така и от един и същи.