Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ- юли 2020г.

   

Разглеждане на писмените работи на студенти от ДИ през м. юли:

  • Английска филология

Дата и час на срещата: 25 август - 10 - 12 часа

Място на срещата: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1232

  • Китаистика

03.08.2020 г. – от 18.00 ч. до 20.00 ч.

  • Кореистика

03.08.2020 г. – от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ във Факултета по класически и нови филологии ще се проведе присъствено от 13 до 17 юли, по график за отделните специалности.

В срок до 03.07.2020 г. студентите трябва да подадат по и-мейл молба за явяване на държавен изпит на Ливия Робертович (l.robertovitch@uni-sofia.bg), а за студентите от ЦИЕК – на Мария Тодорина (mztodorina@uni-sofia.bg) и Тина Атанасова (tnatanasov@uni-sofia.bg).

  • В молбата трябва да се посочат:

- Три имена; Специалност; Факултетен номер; Писмен и/или устен държавен изпит.

След получаване на потвърждение от инспектора, че студентът е положил всички изпити от учебния план и е получил необходимите кредити, студентите могат да се явят на писмен държавен изпит и на устен, там където това е предвидено по учебен план, съгласно обявения график.

 

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ФКНФ 13 -17 юли 2020г.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ МИНИМУМ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!!

ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ СТАВА С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

 

РЕКТОРАТ:

СПЕЦИАЛНОСТ

 

ДАТА

 

МЯСТО

 

Английска филология

13 юли 2020 г.,

09.00 ч. – писмен I част,

13.00 ч. – писмен II част

65 аудитория, 272 аудитория

Немска филология

 

На 17 юли 2020г. от 15,30ч. до 16,30ч. в 173 ауд. студентите могат да видят писмените си работи.

 

14 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

 

14 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен - 272 аудитория

 

Устен – 173 аудитория, ГРАФИК на провеждането

Скандинавистика

14 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

14 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен - 243 аудитория

Устен – Заседателна зала 2

Френска филология

 

 

15 юли 2020 г.,08.00 ч. – писмен I-ва част,

11.30 ч. – писмен II-ра част

15 юли 2020 г., 15.30 ч. – устен

Писмен – Франкофонски център

Устен – Франкофонски център

Италианска филология

15 юли 2020 г., 08.00 ч. – писмен,

15 юли 2020 г., 14.00 ч. – устен

Писмен –243 аудитория

Устен – Заседателна зала 2

Румънска филология

15 юли 2020 г., 08.00 ч. – писмен,

15 юли 2020 г., 14.00 ч. – устен

Писмен –243 аудитория

Устен – 190 каб.

Испанска филология

16 юли 2020 г. 09.00 ч. - писмен

Устен изпит - 16.00ч. САМО за завършили семестриално студенти, през 2018/2019 г. и предходни години.

Писмен – 243 аудитория

Устен – 165 аудитория

Португалска филология

16 юли 2020 г. 09.00 ч. - писмен

Устен изпит - 16.00ч. САМО за завършили семестриално студенти, през 2018/2019 г. и предходни години.

 

Писмен – 173 аудитория

Устен – Заседателна зала 2

Класическа филология

17 юли 2020 г., 09.30 ч. – писмен

17 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – 243 аудитория

Устен – 187 каб.

Новогръцка филология

17 юли 2020 г., 09.00 ч. – писмен

17 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – 243 аудитория

Устен - 176 аудитория

Унгарска филология

17 юли 2020 г.,

09.00 -09.30ч. – писмен (диктовка)

17 юли 2020 г.,

09.30 ч.– писмен

14:00 ч. - устен

241 аудитория

 

 

243 аудитория

 

243 аудитория

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ (ЦИЕК)

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

 

ДАТА

 

 

 

МЯСТО

 

Арабистика

 

13 юли 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

14 юли 2020 г., 14.30 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 25

Устен:

- Езикознание: зала 3 В

- Литературознание: зала 3 А

- Обществознание: КАБ. 18

 

Кореистика

 

14 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

14 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 6 В

Устен – зала 111

 

 

Китаистика

 

 

 

14 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

20 юли 2020 г., 09.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала „Проф. Емил Боев“

Устен – зала „Китаистика“

 

 

Японистика

 

 

 

15 юли 2020 г. 08.00 ч. – писмен

15 юли 2020 г. 14.00 ч. – устен

 

 

Писмен – зала „Проф. Емил Боев“

Устен – каб. 31А

 

Тюркология

 

16 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

16 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – 25/27 зала

Устен – зала 22

 

Индология

 

16 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

17 юли 2020 г., 16.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 20

Устен – зала 20

 

Иранистика

 

16 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

17 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 20

Устен – каб. 14

 

 

Арменистика и кавказология

 

 

 

16 юли 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

17 юли 2020 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Писмен – зала 34

Устен – зала 34

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия 16 юли 2020 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа Зала „Проф. Емил Боев“
Южна, Източна и Югоизточна Азия 17 юли 2020 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа Зала „Проф. Емил Боев“

 

Разглеждане на писмените работи на студенти от ДИ през м. юли:

 

  • Английска филология

Дата и час на срещата: 25 август - 10 - 12 часа

Място на срещата: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1232

  • Китаистика

03.08.2020 г. – от 18.00 ч. до 20.00 ч.

  • Кореистика

03.08.2020 г. – от 14.00 ч. до 16.00 ч.