Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителни) - септември 2021г.

   

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ във ФКНФ

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ще се проведе присъствено на 8 и 9 септември 2021 г., по посоченият по-долу график за отделните специалности.

 

В срок до 01.09.2021 г. студентите трябва да подадат по и-мейл МОЛБА по образец за явяване на държавен изпит както следва:

 

на Ливия Робертович (l.robertovitch@uni-sofia.bg) за студентите от специалностите Английска филология, Немска филология, всички магистърски програми;

 

на Деана Маркова (ddnenkova@uni-sofia.bg) за студентите от специалностите Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология, Френска филология, Италианска филология, Румънска филология, Скандинавистика, Испанска филология, Португалска филология;

 

на Мария Тодорина (mztodorina@uni-sofia.bg) и Тина Атанасова (tnatanasov@uni-sofia.bg) за всички студенти от ЦИЕК.

 

В молбата трябва да се посочат:

 

  • Три имена; Специалност; Факултетен номер; Писмен и/или устен държавен изпит.

 

След получаване на потвърждение от инспектора, че студентът е положил всички изпити от учебния план и е получил необходимите кредити, студентите могат да се явят на писмен държавен изпит и на устен, там където това е предвидено по учебен план, съгласно обявения график.

 

 

 

ВАЖНО ! - При промяна на обстановката в страната може да се наложат корекции по графика.

 

 

 

  • ГРАФИК РЕКТОРАТ

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

 

 

ДАТА

 

 

 

 

МЯСТО

 

 

 

 

Английска филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 09.00 ч. – писмен I част,

 

14.00 ч. – писмен II част

 

 

65 ауд.

 

 

 

65 ауд.

 

 

 

 

Немска филология

 

 

 

 

9 септември 2021 г. 08.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

65 ауд.

 

Устен – 173 аудитория (Езикознание)

 

169 каб. (Литературознание)

 

 

 

 

 

 

 

 

Скандинавистика

 

 

 

 

9 септември 2021 г. 08.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

65 ауд.

 

 

 

65 ауд.

 

 

 

 

Класическа филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

185 ауд.

 

 

 

185 ауд.

 

 

 

 

Новогръцка филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 9.00 ч. - устен

 

 

176 ауд.

 

 

 

176 ауд.

 

 

 

 

Унгарска филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

187 ауд.

 

 

 

187 ауд.

 

 

 

 

Френска филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 08.00 ч. – писмен изпит

 

9 септември 2021 г. 9.00 ч. – устен

 

 

Франкофонски център

 

 

 

 

 

Франкофонски център

 

 

 

 

Италианска филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 08.00 ч. – писмен,

 

8 септември 2021 г. 14.00 ч. – устен

 

 

186 ауд.

 

 

 

Устен –179 каб.

 

 

 

 

Румънска филология

 

 

 

 

8 септември 2021 г. 08.00 ч. – писмен,

 

8 септември 2021 г. 14.00 ч. – устен

 

 

186 ауд.

 

 

 

190 каб.

 

 

 

 

 

 

Испанска филология

 

 

 

 

9 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

устен изпит - от 16.00 ч. САМО за студенти, завършили семестриално през 2018/2019 г. и предходни години

 

 

 

 

243 ауд.

 

 

 

 

 

 

 

 

Португалска филология

 

 

 

 

9 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

устен изпит - от 16.00 ч. САМО за студенти, завършили семестриално през 2018/2019 г. и предходни години

 

 

 

 

186 ауд.

 

 

 

 

 

 

Биология и английски език

 

Химия и английски език

 

 

09 септември 2021 г.

 

09.00 ч.

 

 

241 ауд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ГРАФИК ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

 

 

 

 

ДАТА

 

 

 

 

 

 

МЯСТО

 

 

 

 

 

 

Китаистика

 

 

 

 

9 септември 2021 г., 09.00 ч. - писмен,

 

10 септември 2021 г., 10.00 ч. - устен

 

 

зали 30, 31 и Китаистика

 

 

 

 

 

зала 6 В и Китаистика

 

 

 

 

Кореистика

 

 

 

 

8 септември 2021 г., 08.00 ч. - писмен,

 

8 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

зала 111

 

 

 

 

 

зала 111

 

 

 

 

Индология

 

 

 

 

9 септември 2021 г., 09.00 ч. - писмен,

 

10 септември 2021 г., 09.00 ч. - устен

 

 

Зала 20

 

 

 

 

 

 

Иранистика

 

 

 

 

9 септември 2021 г., 08.00 ч. - писмен,

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. - устен

 

 

Каб. 14

 

 

 

 

 

 

Арабистика

 

 

 

7 септември 2021 г. 09.00 ч. - писмен,

 

 

8 септември 2021 г., 14.30 ч. - устен

 

Писмен - зала3 В

 

 

Устен:

Езикознание - зала 3В

Литературознание3А

Обществознание 3Б

 

 

 

 

Тюркология

 

 

 

 

9 септември 2021 г. 08.00 ч. - писмен,

 

8 септември 2021 г., 10.00 ч. - устен

 

 

Зала 27

 

Каб. 16

 

 

 

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

 

 

 

8 септември 2021 г., 14.00 ч. – защита на дипломна работа

 

9 септември 2021 г., 14.00 ч. – защита на дипломна работа

 

 

зала “проф. Емил Боев“

 

 

 

 

 

 

 

зала “проф. Емил Боев“

 

 

 

 

 

 

Японистика

 

 

 

 

8 септември 2021 г., 8.00 ч. – писмен

 

8 септември 2021 г., 15.00 ч. – устен

 

 

зала 32

 

 

 

 

 

зала 32