Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - септември 2019 г. (поправителна)

   

СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 187 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в 187 ауд.

 

НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 ч. в 176 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в 176 ауд.

УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 184 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в 227 ауд., 3 блок

СПЕЦИАЛНОСТ ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в Център за академично качество (ЦАК).

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09:00 ч. в Център за академично качество (ЦАК).

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 186 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 ч. в Италианска библиотека

 

СПЕЦИАЛНОСТ РУМЪНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 в 186 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 08.00 в 190 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 292 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 ч. в 173 ауд. (езиковедски изпит) и в 169 каб. (изпит по литература).

 

СПЕЦИАЛНОСТ СКАНДИНАВИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 292 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 в 163 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (НОВ ВАРИАНТ)

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 243 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (СТАР ВАРИАНТ)

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 в 241 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 в 172 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ БИОЛОГИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 в 241 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 в 172 каб.

СПЕЦИАЛНОСТ ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 185 ауд.
Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 ч. в ИЕЦ

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 165 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 ч. в зала 135 А

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТЮРКОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 22 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в 16 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АРАБИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 3В ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 12.00 ч. в 3В ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ КИТАИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в зала „Китаистика“

Септемврийска сесия – устен изпит: 13.09.2019 г. (петък), от 10.30 ч., зала „Китаистика“

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08.00 ч. в зала 32

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 09.00 ч. в зала 32

 

СПЕЦИАЛНОСТ КОРЕИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в зала 111

Септемврийска сесия – устен изпит: 09.09.2019 г. от 14.00 ч. в зала 111

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИНДОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 14.00 ч. в 19 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИРАНИСТИКА

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в 14 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АРМЕНИСТИКА И КАВКАЗОЛОГИЯ

Септемврийска сесия – писмен изпит: 09.09.2019 г. от 08:00 ч. в 34 ауд.

Септемврийска сесия – устен изпит: 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в 34 ауд.

 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ
Защита на дипломни работи

Септемврийска сесия – 11.09.2019 г. от 10:00 ч., зала 6 В