Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Държавна изпитна сесия 2018/2019 г.

   

Държавна изпитна сесия 2018/2019 г., по специалности :

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 187 ауд.

 

НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 176 ауд.

 

УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 184 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 148 ауд.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 186 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ РУМЪНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 186 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 292 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ СКАНДИНАВИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 292 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (НОВ ВАРИАНТ)

 

Юлска сесия – писмен изпит: Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 65 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (СТАР ВАРИАНТ)

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 165 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 243 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 185 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТЮРКОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 22 ауд.; устен изпит 10.07.2019 г. – 9.00 ч. 16 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АРАБИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в 3В ауд.; устен изпит 09.07.2019 г.-11.00 ч. 3В ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08.00 ч. в зала 32; устен изпит – 09.07.2019 г. (вторник), 9.00 ч., зала 32

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ КИТАИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 в зала „Китаистика“; устен – 12.07.2019 г. (петък), 9:00 ч., зала „Китаистика“

 

СПЕЦИАЛНОСТ КОРЕИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 ч. в зала 111; устен изпит – 08.07.2019 г. (понеделник), 14.00 ч., зала 111

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИНДОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.; устен изпит 10.07.2019 г. – 10.00 ч. 19 ауд.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИРАНИСТИКА

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 ч. в 20 ауд.; устен изпит 10.07.2019 г. 10:00 ч. 14 каб.

 

СПЕЦИАЛНОСТ АРМЕНИСТИКА И КАВКАЗОЛОГИЯ

 

Юлска сесия – писмен изпит: 08.07.2019 г. от 08:00 ч. в 34 ауд.

 

 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ
защита на дипломни работи

 

Юлска сесия – 08.07.2019 г. и 09.07.2019 г. - 10:00 ч., зала 6 В

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ
защита тези

 

3 юли 2019 г. (сряда) - 10:00 ч., зала Индонезия