Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР за 2020/2021 г.

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

за 2020/2021 г.

 

 

11 декември 2020 г. Общо събрание на ФКНФ
19 – 26 април 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи

 

11 май 2021 г. (вторник), 11.00 ч., Аула

 

Промоция за връчване на дипломите за висше образование
28 май 2021 г. Осемнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ
05 – 9 юли 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи
12 – 16 юли 2021 г.

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен)

- редовна сесия

 

1 – 15 септември 2021 г. Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ
8 - 9 септември 2021 г. Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия
25 – 29 октомври 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи