Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР за 2020/2021 г.

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

за 2020/2021 г.

 

 

03 декември 2021 г.

 

Общо събрание на ФКНФ

 

19 – 26 април 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи
28 май 2021 г.

Промоция за връчване на дипломите за висше образование:

Ботаническа градина на СУ „Св. Климент Охридски“,

(ул. Московска 49)

28 май 2021 г. Осемнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ
05 – 9 юли 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи
12 – 16 юли 2021 г.

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен)

- редовна сесия

 

1 – 14 септември 2021 г. Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ
16 - 17 септември 2021 г. Приемни изпити за кандидатстване в магистърски програми на ФКНФ
8 - 9 септември 2021 г. Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия
25 – 29 октомври 2021 г. Защити на магистърски дипломни работи