Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Академичен календар 2019 г.

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

 

НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

2019 ГОДИНА

 

 

 

 

22 – 26 октомври 2018 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

11 декември 2018 г.

 

 

Общо събрание на ФКНФ

 

 

19 април 2019 г. (петък), 11.00 ч., Аула

 

 

Промоция за връчване на дипломите за висше образование

 

 

12 – 18 април 2019 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

17 май 2019 г. (петък)

 

 

 

 

Шестнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

 

1 – 5 юли 2019 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

8 юли 2019 г. (понеделник)

 

 

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

 

 

19 август – 10 септември 2019 г.

 

 

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

 

9 септември 2019 г. (понеделник)/ устен - 10 септември 2019 г. (вторник)

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

 

12-13 септември 2019 г.

 

 

Провеждане на интервюта за магистри

 

 

 

 

25 – 31 октомври 2019 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи