Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Научна и международна дейност / Научни конференции и симпозиуми, проведени във ФКНФ в периода 2003-2007г.

   

 

Общофакултетни конференции

 

1. Втора научна конференция на млади учени във ФКНФ – май 2004.

2. Трета научна конференция на млади учени във ФКНФ – май 2005.

3. Четвърта научна конференция на млади учени във ФКНФ – май 2007.

4. Общофакултетна конференция “(Интер)културна комуникация” – ноември 2004.

5. Юбилейна конференция на ФКНФ “Словото – класическо и ново” – декември 2005.

 

 

 

Катедра по класическа филология

1. По проекта “Контекстуализиране на класическите изследвания” са проведени следните конференции и контактни срещи:

1.1. септември 2005

1.2. май 2006

1.3. септември 2006

1.4. май 2007

1.5. септември 2007

2. Кръгла маса на тема “Обучението по класически езици extra fines” – ноември 2006.

3. Съорганизатори на конференция в чест на проф. Борис Геров – декември 2005.

 

Катедра по романистика

1. 25-27 февруари 2005 г. Международна конференция по Романистика.

Научни секции:

Литературна: “Представата за граница в романските литератури”.

Езиковедска: “Проблематиката на глаголните категории в романските езици”

2. 29 септември – 1 октомври 2006 г. Международна конференция по Романистика.

Научни секции:

Литературна: “Идеята за природа в романските литератури”.

Езиковедска: “Лингвистични и социокултурни проблеми на превода”.

 

Катедра “Германистика и скандинавистика”

1. Конференция “Интеркултурност и национална култура и немскоезичната литература” – 9-11 септември 2003 г.

2. Конференция “Интеркултурност и интерконтекстуалност. Елиас Канети и съвременници – 13-15.10.2005 г.

3. Конференция „Превод и културен трансфер“. Конференцията е посветена на 70-годишнината на доц. Анна Лилова – 21-22.10.2005 г.

Специалност „Скандинавистика“

1. Конференция „Непознатият Андерсен“ – 2005 г.

2. Конференция, посветена на 100-годишнината от независимостта на Норвегия – 2005 г.

3. Конференция „Ибсен във времето“ – 2006 г.

4. Конференция за шведската детска литература – 2006 г.

5. Конференция „ХVІІІ век и Северна Европа“ – 2007 г.

 

Катедра по испанистика и португалистика

1. Кръгла маса с международно участие. Чествувания на 100-годишнината на чилийския поет Пабло Неруда, носител на Нобелова награда за литература – 25-28.10.2004 г.

2. Кръгла маса: „400 години от първото издание на Дон Кихот“ – 2005 г.

3. Конгрес „400 години от първото издание на Дон Кихот. Панорама на съвременната испаноезична литература“ – 26-27.05.2005 г.

4. Кръгла маса с международно участие: „Габриела Мистрал. 60 години от получаването на Нобелова награда“ – 07.12.2006 г.

5. Международен симпозиум, посветен на 45-годишнината от създаването на специалността Испанска филология в Софийския университет – 24-26.10.2006 г.

 

Катедра „Класически изток“

Специалност Индология

1. Конференция по повод 20-годишнината на специалност Индология – 30.06-02.07.2004 г.

Специалност Иранистика

1. Конференция по повод 10-годишнината на специалност Иранистика – май 2004 г.

2. Конференциа с Института по литература към БАН по повод 800-годишнината на персийския класик Джелаледдин Руми.

Специалност Арменска филология

1. Международна конференция „Арменска духовност“ – 19-21.10.2007 г.

 

Катедра „Езици и култури на Източна Азия“

Специалност Кореистика

1. Национална конференция „Традиции в съвременното корейско кино“ – 2005 г.

2. Научна конференция, посветена на 10 г. от създаването на специалност Кореистика в СУ „СВ. Климент Охридски“

3. Национален семинар по корейски фолклор и литература – 2004 г.

4. Международен симпозиум “Teaching Korean Language and Literature in Central and East Asia” – 2005 г.

5. Годишна национална конференция по кореистика – 2003 г.

6. Осми национален симпозиум по кореистика – 2007 г.

Специалност Японистика

1. Първа научна конференция по японистика – юни1 2003 г.

2. Първи национален симпозиум с международно участие по японско езикознание и методика на преподаване на японски език – 23-24.09.2004 г.

3. Втори национален симпозиум с международно участие по японско езикознание и методика на преподаване на японски език – 24-25.09.2005 г.

4. Семинар по методика на преподаване на японски език – септември 2003 г.

5. Втори международен семинар по методика на преподаване на японски език – септември 2006 г.

6. Трети международен семинар по методика на преподаване на японски език – 21-22.07.2007 г.

 

Катедра по методика на чуждоезиковото обучение

1. Презентация на „Педагогическо портфолио“ в рамките на Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“, 2004 г.