Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Научна и международна дейност / Конференции, организирани от или със съдействието на ФКНФ 2008-2010г.

   

Конференции, организирани от или със съдействието на ФКНФ

 

1. Осма международна конференция на Комисия «Фулбрайт» на тема «Образование и общество: проблеми, перпективи, прогнози» с участие на преподаватели от ФКНФ

  1. Международна научна конференция на тема “Културен конфликт и културен трансфер”, посветена и на 30-годишнината от подписването на договора за сътрудничество с Хамбургския университет
  2. Юбилеен брой на списание “Чуждоезиково обучение”
  3. Лекции: Съвременното турско кино с прожекция на филм и Съвременната турска музика с концерт от студенти по тюркология
  4. 55 години Тюркология от 120 години СУ – студентско състезание и сценки от традиционния театър “Карагьоз”
  5. Студентски семинар “Културата на Източна Азия”

 

  1. Национална конференция “Корея и светът”
  2. Семинар на специалност “Скандинавистика” на тема “Скандинавистиката в България
  3. Международен семинар за преподаватели по испански език като първи и втори чужд език и съвременна испанска литература
  4. Кулминацията на 120-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски” във факултета бе организираната научна конференция на тема „Езици и култури в диалог – приемственост и новаторство”,
  5. С Международна конференция на тема „Дискурси на глобализма”, организирана от Българското дружество за британски изследвания и със съдействие и съфинансиране от факултета беше отбелязана и 80-годишнината на Катедрата по англицистика и американистика.

 

2009 г.

 

Катедра по класическа филология:

1. Кръгла маса “В лабиринта на транскрициите”

2. Конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев “Musarum simper amator”.

Катедра по романистика:

1. Кръгла маса: „Да бъдеш и да идваш от другаде и да пишеш на френски език”

Катедра по германистика и скандинавистика:

1. Международна конференция “Скандинавските езици днес”

2. Хамсунови дни в България, от 30 март до 1 април 2009 г., българонорвежка научна конференция “Кнут Хамсун днес”, “Кнут Хамсун и киното”, както и изложба по случай 150 години от рождението на писателя, литературна вечер и рецитал

Катедра по англицистика и американистика:

1. “Едгар Алън По – маргинален и универсален”

Катедра по испанистика и португалистика:

1. Конференция “Езикови игри 2”

2. Семинар „Срещи в библиотеката” с участието на над 60 студенти от специалност Испанска филология.

3. Кръгла маса «Преводът на езици и култури в киното»

Катедра “Класически изток”

1. Конференция в чест на 25-годишнината от съдаването на специалност Индология в Софийския университет “Традиция и модерност в индийската култура, индологията и преподаването за Индия”.

Катедра “Езици и култури на Източна Азия”:

1. ΧΙ-ти Форум по Японистика “Междукултурни различия – възможности и трудности на рецепцията”

2. Международен Симпозиум на преподавателите по корейски език (публикуван е сборник с докладите)- Проект на Корейската Фондация за научни изследвания.

 

2010 г.

 

Катедра „Класическа филология”

1. „Култура, литература, действителност” – Юбилейна научна конференция в чест на проф. Б. Богданов

Катедра „Романистика”

1. „Бъдещето на френския език: образователни и професионални цели” – съвместно с Агенцията по франкофонията.

2. Катедрата заедно с Центъра за междукултурна комуникация и медиация и логистичната подкрепа на Саксонския център възобнови работата на Лингвистичния семинар, като проведе няколко сбирки с лекции и дискусии.

Катедра „Германистика и скандинавистика”

1. Международен научен семинар „Бьорнсон във времето” по повод на 100-годишнината от смъртта на големия норвежки писател и Нобелов лауреат.

2. Семинар на тема „Особености при превода на приказките на Ханс К. Андерсен от датски на български”.

Катедра „Англицистика и американистика”

1. Юбилейна научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Марко Минков.

Катедра „Испанистика и португалистика”

1. Кръла маса, посветена на патрона на Библиотеката в Института „Сервантес” Серхио Питол.

2. Кръгла маса „Лингвистични игри” – 2-ра част, съвместно с Института „Сервантес”.

3. Семинар „Дни на португалския език и португалоезичната култура” – в рамките на Втора регионална конференция на лузитанистите от Централна и Източна Европа, съвместно с Института „Камойш”.

4. Серия от срещи под надслов „Нощта е млада”, посветени на младежката култура в Испания.

5. 100-години от установяването на дипломатическите отношения между Република Бъгария и Кралство Испания с участието на Н.Пр. Хорхе Фуентес, Посланик на Кралство Испания в България.

6. Научна конференция послучай 200 години от независимостта на държавите от Латинска Америка.

7. Дни на лузитанистиката в България с международна научна конференция.

8. Кръгла маса „Лингвистични игри” – 3-та част, съвместно с Института „Сервантес”.

Катедра „Тюркология и Алтаистика”

1. Пети международен конгрес, посветен на тюркските езици (Büyük Türk Dili Kurultayı), организиран от Bilkent Üniversitesi (Ankara), СУ “Св. Климент Охридски” в лицето на Катедрата по тюркология и алтаистика и Община Кърджали. Проявата е включена в Културната програма на община Кърджали за 2010 година.

2. Провеждане на традиционното годишно празненство-състезание на студентите от специалност Тюркология.

Катедра „Арабистика и семитология”

1. Научна конференция, посветена на юбилея на проф. Пенка Самсарева.

Катедра „Класически Изток”

1. Конкурс за есе на хинди в рамките на честването на световния ден на езика хинди

Специалност “Японистика”

1. Юбилейна конференция с международно участие “20 години “Японистика” – 2,3 юни 2010 г. – Средствата са по проект от НИС

Катедра “Кореистика”

1. Нацонален симпозиум „Корея и Азия”

2. Два конкурса по ораторско майсторство

3. Корейско-български политически форум 2010-11, (20 години дипломатически отношения)

4. Научен симпозиум , посветен на 20 години дипломатически отношения между Р България и Р Корея – 26.11.

5. Открити семинари (workshop) за граждани „Откриваме Корея” 9-10 .12