Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класически Изток / Преподаватели

   

Катедра "Класически Изток"

Доц. д-р Гергана Русева,
Ръководител на катедрата
втори език – санскрит, санскрит за неиндолози, индийски език – санскрит, езиков курс – санскрит, лексикология и синтаксис на хинди, академично писане, даршана: индийски мирогледни учения, джьотиша: традиционна индийска астрология
Проф. д-р Иво Панов история на Персия и Иран, увод в иранското литературознание, древна персийска литература, класическа персийска литература, съвременна персийска литература, увод в литературата на Азербайджан, история на културата на Персия и Иран
Проф. д-р Милена Братоева ведическа литература и култура, древноиндийска епическа литература, класическа санскритска литература, съвременна литература на хинди, основни символи и кодове на традиционната индийска култура, съвременната индийска култура между традицията и модерността
Доц. д-р Петър Голийски практически арменски език, история на арменското писмо, арменска диалектология, стара арменска литература, арменски извори за българската история, етнология на Кавказ, културна интерактивност между Древна Анатолия, Арменското плато и Балканите
Гл. ас. д-р Боряна Камова странознание на Индия, стара и средновековна история на Индия, нова история на Индия
Гл. ас. д-р Николай Янков хинди, религии и философски системи на Азия, увод в индологията
Гл. ас. д-р Сирма Костадинова персийски език – теоретичен курс, персийски език – практически курс, персийска цивилизация, изкуства и занаяти на Изтока, паметници на персийската култура, традиции и национални празници в Иран
Ас. Александър Богданов хинди, трети език – урду
Ас. Антоанета Ангелова стара арменска литература, нова арменска литература, съвременна арменска литература, увод в литературата на Грузия, практически арменски език
Ас. Еожени Сакъз странознание, арменска цивилизация, история на арменската църква, история на Армения, теория и практика на превода, практически арменски език
Ас. Илияна Божова персийски език – практически курс, персийска фразеология, история и историческа граматика на персийския език, теоретичен персийски език – лексикология, езиков курс – дари, специализиращ език – персийски
Ас. Яна Христова персийски език – практически курс, увод в индоиранското езикознание, теоретичен персийски език – фонетика, теория на превода, увод в древноиранските езици, специализиращ език – персийски
Алиреза Пурмохаммад,
изследовател 2 ниво
 
Ваня Ганчева,
изследовател 1 ниво
практически хинди, теория на превода
Яшар Абдулселямоглу,
изследовател 1 ниво
втори ирански език – кюрдски, иранско обществознание