Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Германистика и скандинавистика / Преподаватели

   

Катедра Германистика и скандинавистика

 

Специалност Германистика:

Доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Tеория на превода; Превод на политически, юридически, административно-делови, литературни текстове (немски/български).
Проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева История на немскоезичната литература след епохата на Романтизма до1945 г.: реализъм, натурализъм, модернизъм на краевековието и класически модернизъм, изгнаническа литература; Австрийска и швейцарска литература след 1945 г.

Доц. д-р Светлана Арнаудова

 

История на немскоезичната литература от епохата на Средновековието, Барока, Просвещението и Романтизма; Немска литература след 1945 г.
Проф. дфн Мария Ендрева-Черганова - Ръководител катедра История на културата на немскоезичните страни; История на немскоезичната литература.
Гл. ас. д-р Радка Иванова Съвременен немски език Морфология; Практически немски език .
Гл. ас. д-р Христо Станчев Теория и практика на литературния превод; Немскоезична преводна рецепция на български литературни творби; Културният трансфер и преводът на немскоезични пътеписи за българските земи през 19-ти век; Превод 7-ма част (български-немски); Превод 8-ма част (немски-български).
Гл. ас. д-р Лилия Бурова История на немския език; Съвременен немски език – Синтаксис; Морфосинтаксис; Тенденции в съвременния немски език.
Гл. ас. д-р Иван Попов История на немскоезичната литература; История на културата на немскоезичните страни; Практически немски език.
Гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлиc Съвременен немски език – Стилистика; Лексикология; Фразеология; Видове научен и специализиран текст; Практически немски език.
Гл. ас. д-р Деница Димитрова Съвременен немски език – Фонетика и фонология; Практически немски език.
Гл. ас. д-р Пламен Цветков Съвременен немски език – Словообразуване; Лингвистика на текста; Практически немски език .
Гл.ас. д-р Ева Пацовска- Иванова Съвременен немски език- Лексика, Практически немски език
Ас. Симеон Кайнакчиев Превод (немски- български, български- немски). Практически немски език
Изследователи ниво 1 (чуждестранни лектори)  
- Жаклин Дибала - Германия  

 

 

Специалност Скандинавистика:

 

Гл. ас. д-р Антония Господинова История на норвежката литература; Странознание на Норвегия; Практически норвежки език; Превод на художествен текст.
Гл. ас. д-р Надежда Михайлова - Ръководител на специалност История на датската и шведската литература; Странознание на Дания; Староскандинавска литература и митология.
Гл. ас. д-р Евгения Тетимова Теория и практика на превода; Практически норвежки език; Кнут Хамсун – живот и творчество; Стилистика на норвежкия език; Странознание на Швеция.
Гл. ас. д-р Владимир Найденов История, съпоставителен анализ и диалектология на скандинавските езици; Съвременен шведски език – теоретичен курс; Фонетика и фонология на норвежкия език; Практически шведски език; Принципи на транскрипцията.
Гл.ас. д-р Иван Тенев Морфология и лексикология на норвежкия език; Практически норвежки език; Методология на научното изследване.
Ас. Елена Стоицева Практически датски език; Превод датски/български език; Динамика на граматичната система на съвременния датски език.
Гл. ас. Елена Стойнева-Николова Практически шведски език
Aс. Константин Радоев Приложна лингвистика - шведски език
Втори скандинавски език - шведски език
Изследователи ниво 2 (чуждестранни лектори)
- Анне Марие Йойнес – Норвегия  
- Хенрик Вяйсянен – Швеция  
- Катрине Тордал Вос – Дания