Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност - магистърска степен, дистанционно обучение и кариерен център

проф. д-р МИЛЕН БОГДАНОВ

стая 227, телефон 02 8161 228

e-mail mbogdanov@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност - бакалавърска степен и СДК

доц. д-р КРЪСТАНКА МАРИНОВА

стая Л4, телефон 02 8161 612

e-mail km@lcpe.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране и акредитация

доц. д-р ИВАЙЛА ПАНЧЕВА

стая 424, тел. 02 8161 446

IPancheva@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
финансови и стопански въпроси и връзки с работодатели

доц. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ НИНОВ

стая 324, 02 8161 207

JNinov@chem.uni-sofia.bg