Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Факултетният съвет /ФС/ ръководи непосредствено дейността на факултета: приема учебните планове и програми; приема специализанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; взима мерки за усъвършенстване на учебната дейност; наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване. В състава на ФС задължително трябва да присъстват представители на студентите. Функцията на тези студенти е много отговорна, защото могат да повлияят на редица решения, свързани със студентите. Изборът на тези представители се извършва от ОС на факултета.

 

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (11.06.2019 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (12.06.2019 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (05.06.2018 г.)

Протокол за избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (06.06.2018 г.)

Протокол за избор на 1 член на Факултетния съвет и 1 член на Атестационната комисия - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (06.06.2017 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (09.06.2015 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (10.06.2015 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (22.06.2021 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (24.06.2021 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (07.06.2022 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (08.06.2022 г.)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

 1. чл.-кор. проф. дхн Тони Георгиев Спасов (ПНХ) - ДЕКАН
 2. акад. проф. дхн Николай Денков Денков (ИХФИ)
 3. проф. дхн Георги Николов Вайсилов (ОХФ)
 4. проф. дхн Георги Цветанов Цветков (НХ)
 5. проф. дхн Соня Илиева Върбанова (ФПОХ)
 6. проф. дхн Тодор Минков Дудев (ФПОХ)
 7. проф. д-р Анела Николова Иванова (ФХ)
 8. проф. д-р Анели Методиева Неделчева (ОХФ)
 9. проф. д-р Васил Насков Атанасов
 10. проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева (АХ)
 11. проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)
 12. проф. д-р Огнян Иванов Петров (ФПОХ)
 13. проф. д-р Росица Димитрова Николова (ОХФ)
 14. проф. д-р Румен Цветанов Цеков (ФХ)
 15. проф. д-р Славка Стоянова Чолакова (ИХФИ)
 16. проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски (АХ)
 17. доц. д-р Боряна Венелинова Донкова (НХ)
 18. доц. д-р Галя Костова Маджарова (ФХ)
 19. доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)
 20. доц. д-р Елена Димитрова Василева (ФПОХ)
 21. доц. д-р Елена Христова Бояджиева (ФХ)
 22. доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)
 23. доц. д-р Христо Димитров Чанев (ОХФ)
 24. доц. д-р Юлиан Димитров Загранярски (ОХФ)
 25. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)
 26. гл. ас. д-р Жасмина Недкова Петкова (ФХ)
 27. гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)
 28. Стефка Стоянова Стоянова – докторант (ФХ)
 29. Вяра Йорданова Йорданова (студент спец. ИХСМ)
 30. Илиан Илков Димитров – студент (спец. Фармация)