Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Факултетният съвет /ФС/ ръководи непосредствено дейността на факултета: приема учебните планове и програми; приема специализанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; взима мерки за усъвършенстване на учебната дейност; наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване. В състава на ФС задължително трябва да присъстват представители на студентите. Функцията на тези студенти е много отговорна, защото могат да повлияят на редица решения, свързани със студентите. Изборът на тези представители се извършва от ОС на факултета.

 

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (05.06.2018 г.)

Протокол за избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (06.06.2018 г.)

Протокол за избор на 1 член на Факултетния съвет и 1 член на Атестационната комисия - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (06.06.2017 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (09.06.2015 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (10.06.2015 г.)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

 1. акад. проф. дн Петър Атанасов Кралчевски (ИХФИ) - ДЕКАН
 2. чл. кор. проф. дн Тони Георгиев Спасов (ПНХ)
 3. проф. дн Георги Николов Вайсилов (ОХФ)
 4. проф. дн Тодор Минков Дудев (ФПОХ)
 5. проф. дхн Николай Денков Денков (ИХФИ)
 6. проф. д-р Ирина Богданова Караджова (АХ)
 7. проф. д-р Румен Цветанов Цеков (ФХ)
 8. проф. д-р Славка Стоянова Чолакова (ИХФИ)
 9. проф. дн Соня Върбанова Илиева (ФПОХ)
 10. проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски (АХ)
 11. доц. д-р Анела Николова Иванова (ФХ)
 12. доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова (АХ)
 13. доц. д-р Боряна Венелинова Донкова (ОНХ)
 14. доц. д-р Георги Цветанов Цветков (ОНХ)
 15. доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)
 16. доц. д-р Елена Димитрова Василева (ФПОХ)
 17. доц. д-р Елена Христова Бояджиева (ФХ)
 18. доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева (АХ)
 19. доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)
 20. доц. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)
 21. доц. д-р Огнян Иванов Петров (ФПОХ)
 22. доц. д-р Росица Димитрова Николова (ОХФ)
 23. доц. д-р Християн Александров Александров (ОХФ)
 24. доц. д-р Христо Димитров Чанев (ОХФ)
 25. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)
 26. гл. ас. д-р Васил Насков Атанасов (АХ)
 27. гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова (ФПОХ)
 28. Стефка Стоянова Стоянова (специалност Фармация)
 29. Гергана Пламенова Гочева – докторант (ОХФ)
 30. Цветелин Илиянов Илиев (маг. Медицинска химия)